sileul-ij-eun-geudaeege-OST-TVN-deulama-2CD-D13214C-8809276932143 Mở rộng

시를 잊은 그대에게 O.S.T - TVN 드라마 (2CD)

D13214C / 8809276932143

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.요즘청춘 [스텔라장]
02.feeling [오왠]
03.너여서 너라서 너니까 [커피소년]
04.너라는 바람이 분다 [406호프로젝트]
05.falling [이창섭(비투비)]
06.너 정말 예쁘다 [최낙타]
07.그사람 [모노그램]
08.i love you girl [슈가볼]
09.너를 지운다는 건 [미교]
10.좋아하나봐 [참깨와솜사탕]
11.나에게 [공기남녀]
12.시를 위한 시 [송하예]
13.시간을 달려 [울랄라세션]
14.그대도 아름답다 [빨간의자]
15.나에게 하는 말 [김성리]
16.stay with you [코다브릿지]
17.따끔거려 [한살차이]
18.요즘청춘 (Acoustic) [스텔라]
DISK(CD) 2.
01.THE POEM [이한나]
02.SUGAR HILL [이주한]
03.친절직원 [이한나]
04.BLUE COTTON SHIRT [이주한]
05.Kindness waltz [이한나]
06.My Emotion [이종수, 양성우, 김사무엘]
07.봄이오면 [skywalker]
08.Samule Comics [김사무엘]
09.2018 Spring [이종수]
10.Unlucky [양성우]
11.가로등 그림자 [김현보]
12.Toys in Black [김현보]
13.Hungry Blues [서성원]
14.Ramen [이일호]
15.Jealous [윤현중]
16.Barbie's dream [서유진]
17.Love blossom [서유진, 윤현중, 이일호]

참여 아티스트 정보

 • - 406호 프로젝트 [406 PROJECT]
 • - SKYWALKER (작곡)
 • - 공기남녀 [AIR MAN GIRL]
 • - 김사무엘 [KIM SAMUEL] (작곡)
 • - 김성리 [KIM SEONGLEE] (싱어)
 • - 김현보 [KIM HYEONBO] (작곡)
 • - 모노그램 [MONOGRAM]
 • - 미교 [MIGYO] (싱어)
 • - 빨간의자 [RED CHAIR]
 • - 서성원 [SEO SEONGWON] (작곡)
 • - 서유진 [SEO YUJIN] (작곡)
 • - 송하예 [SONG HAYE] (싱어)
 • - 슈가볼 [SUGARBOWL]
 • - 스텔라 [STELLAR]
 • - 스텔라장 [STELLA JANG] (싱어)
 • - 양성우 [YANG SEONGWOO] (작곡)
 • - 오왠 [O.WHEN] (싱어)
 • - 울랄라 세션 [ULALA SESSION]
 • - 윤현중 [YOON HYEONGJUNG] (작곡)
 • - 이일호 [LEE ILHO] (작곡)
 • - 이종수 [LEE JONGSOO] (작곡)
 • - 이주한 [LEE JUHAN] (작곡)
 • - 이창섭 [LEE CHANGSEOP] (싱어)
 • - 이한나 [LEE HANNA] (작곡)
 • - 참깨와 솜사탕 [CHAMSOM]
 • - 최낙타 [CHOI NAKTA] (싱어)
 • - 커피소년 [COFFEE BOY] (싱어)
 • - 코다 브릿지 [CODA BRIDGE]
 • - 한살차이 [ONE YEARS]