unppal-lomaenseu-OST-MBC-deulama-L200001279-8804775072314 Mở rộng

운빨 로맨스 O.S.T - MBC 드라마

L200001279 / 8804775072314

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

매회 따뜻한 사랑이야기를 선사하며 많은 사랑을 받았던 ‘운빨로맨스’(제작:화이브라더스,극본:최윤교,연출:김경희)의 정규 OST 음반으로 발매된다.

상큼 발랄한 분위기의 ‘Kei(러블리즈)’의 “찌릿찌릿”을 시작으로 애절한 보컬을 보여준 ‘박혜수’의 “슬픈인연”, 애절한 발라드로 두 주인공의 멜로를 극대화 시킨 ‘소유’의 “내게 말해줘”, 설레는 감정을 잘 담은 ‘다원(우주소녀)’의 샤랄라 로맨스, 감미로운 기타연주와 부드러운 보컬을 보여준 ‘스위트피’의 “진심을 너에게”, 제수호의 마음을 고스란히 담은 듯한 가사로 여심을 자극하여 큰 사랑을 받았던 ‘XIA(준수)’의 “내게 기대”, 풋풋한 로맨스를 연상시키는 ‘태윤’의 “그 누구보다”, 재즈풍의 고급스러운 ‘김은교’의 “LOVE 15”까지 많은 관심을 받은 타이틀 8곡과 연주곡 7곡, 미공개 스틸사진까지 더해져 OST 앨범을 한층 더 풍성하게 만들어 팬들에게 선물 같은 앨범이 될 예정이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.찌릿찌릿 [Kei (러블리즈)]00:02:20
02.슬픈인연 [박혜수]00:04:03
03.내게 말해줘 [소유]00:04:00
04.샤랄라 로맨스 [다원 (우주소녀)]00:03:29
05.진심을 너에게 [스위트피]00:03:14
06.내게 기대 [XIA (준수)]00:03:57
07.그 누구보다 [태윤]00:05:11
08.Love 15 [김은교]00:03:17
09.내게 말해줘 (Inst.) [소유]00:03:57
10.샤랄라 로맨스 (inst.) [다원 (우주소녀)]00:03:30
11.내게 기대 (Inst.) [XIA (준수)]00:03:57
12.Love 15 (Inst.) [TRIO CLOSER]00:03:02
13.LUCKY (Opening Title) [스위트피]00:00:30
14.찌릿찌릿 (orgel ver.) [스위트피]00:01:13
15.찌릿찌릿 (trio ver.) [스위트피]00:02:18

참여 아티스트 정보

  • - KEI (싱어)
  • - XIA (준수) [JUNSU] (싱어)
  • - 김민규 (스위트피) [KIM MINKYU (SWEETPEA)] (싱어)
  • - 김은교 [KIM EUNKYU] (싱어)
  • - 김태윤 [KIM TAEYUN] (싱어)
  • - 다원 [DAWON] (싱어)
  • - 박혜수 [PARK HYESU] (싱어)
  • - 소유 [SOYOU] (싱어)
  • - 트리오 클로저 [TRIO CLOSER] (3중주 (트리오))