myeongbulheojeon-OST-TVN-deulama-CMAC11155-8809534467790 Mở rộng

명불허전 O.S.T - TVN 드라마

CMAC11155 / 8809534467790

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개OST 마저 '명불허전', 마음에 위로와 치유를 선사하는 tvN 토일드라마 '명불허전' OST 앨범 발매

많은 화제와 함께 시청자들에게 유쾌한 웃음과 눈물, 따듯한 감동과 위로를 선물한 tvN토일 드라마 명불허전의 OST앨범이 출시되었다. 이번 OST 앨범에는 드라마의 주요 장면마다 삽입돼 듣는 순간 모든 장면들이 떠오를 정도로 극의 몰입과 감동을 더했던 노래들이 고스란히 담긴다.

강렬한 기타 사운드와 파워풀한 민경훈의 보컬이 특징인 오프닝 타이틀 "Here I Am"을 시작으로 최연경 (김아중 분)의 복잡한 감정과 설래는 마음을 표현한 시간여행 보컬그룹 바버렛츠의 "Beauty Queen", 애틋함과 아련한 감정이 고조되며 극 전반에 흘렀던 효린의 "ALWAYS"를 비롯하여 포근함을 선사하는 박재정의 "Not Gonna Wait"과 명불허전의 음색 카더가든의 "Dream Or Reality"까지 드라마 주요 장면의 감동과 여운을 더한 가창곡 총 5 트랙이 포함된다.

더불어 드라마 곳곳에서 특유의 경쾌하고 신비스럽고 비장한 분위기를 한 껏 연출한 연주곡 18곡을 포함해 총 23 트랙의 구성과 미공개 스틸컷, 김남길, 김아중 친필 싸인 등을 포함, <명불허전>의 분위기를 고스란히 전하는 음반 디자인과 구성으로 소장가치를 더욱 높이는 등 드라마 팬들에게는 더욱 특별한 의미를 더할 예정이다.

상품이미지

myeongbulheojeon-OST-TVN-deulama-CMAC11155-8809534467790

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Here I Am [민경훈]
02.Always [효린]
03.Beauty Queen [바버렛츠]
04.Not Gonna Wait [박재정]
05.Dream Or Reality [카더가든]
06.혜민서
07.미스터 허
08.돌아온 히어로
09.명불허임
10.명인
11.시간의 운명
12.Romantic Guy
13.Busy Now
14.꼭 살려야 한다
15.트라우마
16.비밀의 치료술
17.이것은 무엇인고
18.신세계 행진곡
19.삶과 죽음
20.숙명
21.잊혀진 기억
22.해결사
23.명불허전 Title

참여 아티스트 정보

  • - 민경훈 [MIN KYOUNGHOON] (싱어)
  • - 바버렛츠 [THE BARBERETTES]
  • - 박재정 [PARC JAEJUNG] (싱어)
  • - 카더가든 [CAR, THE GARDEN] (싱어)
  • - 효린 [HYOLYN] (싱어)