ogtabbang-wangseja-OST-PART2-SBS-deulama-jaebalmae-WMED0322-8809447083469 Mở rộng

옥탑방 왕세자 O.S.T PART.2 - SBS 드라마 (재발매)

WMED0322 / 8809447083469

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

옥탑방 왕세자 O.S.T Part 2 가 발매된다.

백지영이 불렀던, "한참 지나서" 남자버전(조은)을 비롯 (박기영)의 발라드 "어느 하늘아래 있어도"... 신인 아이돌 그룹 (트와일 라잇) 의 "사랑은 어려워" 실력파 가수 (길구,봉구)의 "비춰줄께" (지인)의 "andante" 등 극중 주옥같은 곡 들이 공개된다.현재 일본, 싱가폴 등 동남아시아 에서 가장 기대되는 드라마 1위로 뽑힌 "옥탑방왕세자"의 인기를 타고 O.S.T콘서트 제의가 각 나라에서 경쟁을 이루고 있다고 한다. 이번에 발표된 O.S.T PART.2는 그동안 실력으로 인정받아 왔고 라이브에 강한 가수 들이 많이 참여했다는 점이 해외 콘서트를 대비한듯 한 인상이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.어느 하늘 아래 있어도 [박기영]
02.사랑은 어려워 [트와일라잇]
03.한참 지나서 [조은]
04.비춰줄게 [길구봉구]
05.ANDANTE [지인 (Jea:n)]
06.Orientalism
07.박하사탕
08.무국적자들
09.Alone
10.암투
11.Urban S
12.실종
13.Jump to rhe future
14.세나의 Minor
15.Karma
16.왕세자 Blues
17.She is
18.우왕좌왕
19.귀환

참여 아티스트 정보

  • - 길구봉구 [GILGU BONGGU]
  • - 박기영 [PARK KIYOUNG] (싱어)
  • - 조은 [CHOEUN] (싱어)
  • - 지인 [JEA:N] (싱어)
  • - 트와일라잇 [TWILIGHT]