hambulo-aeteushage-OST-VOLUME-2-KBS-deulama-L200001299-8804775073724 Mở rộng

함부로 애틋하게 O.S.T VOLUME 2 - KBS 드라마

L200001299 / 8804775073724

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

316 012 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 316 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 316 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 474 ₫.

음반소개

연일 숱한 화제를 불러 일으키며 어느덧 최종회를 향해 가고있는 KBS 특별기획드라마 ‘함부로 애틋하게’의 두번째 음반이 출시된다.
8일 12시에 공개되는 ‘함부로 애틋하게’OST Volume 2’에는 ‘노을’역으로서 열연을 펼치고 있는 배우 ‘배수지’를 비롯, 미친감성의 ‘환희’, OST계의 황태자로 불리우는 ‘김범수’는 물론 감성 보컬리스트들이 뭉친 ‘허니지’, 명품 보이스의 ‘에릭남’, 신예 ‘김연준’, 대세 걸그룹 ‘Sistar’의 메인보컬 ‘효린’, ‘레드벨벳’의 ‘웬디’, ‘슬기’ 등 다양한 분야에서 두각을 나타내는 화려한 가창자들이 다수 참여하였다.
또한 그 동안 폭발적인 관심으로 많은 사랑을 받아온 ‘New Empire’의 ‘A Little Braver’와 ‘Across The Ocean’도 함께 삽입되어 많은 사랑을 받을 것으로 예상된다.
또한 데뷔 6년만에 발표한 ‘배수지’의 첫 자작곡 ‘좋을땐’을 비롯하여 함께 수록된 11곡의 가창곡 이외에도 극의 흥미를 더욱 더 배가시켜주는 12곡의 Score도 함께 수록되어 많은 사랑을 받을 것으로 기대를 모으고 있다.
신준영과 노을의 아픈 테마로 활용되고 있는 ‘Chaos’의 Variation 버전은 물론, 함께 수록되는 Score 음악은 ‘함부로 애틋하게’를 사랑하는 모든 시청자들의 오랜 기억 속에 남을 것으로 기대된다.
어린 시절 가슴 아픈 악연으로 헤어졌던 두 남녀가 안하무인 슈퍼갑 톱스타와 비굴하고 속물적인 슈퍼을 다큐 PD로 다시 만나 그려가는 까칠하고 애틋한 사랑이야기인 KBS <함부로 애틋하게>는 어느덧 마지막 회를 향해 달리고 있으며, ‘함부로 애틋하게’OST Volume 2’은 8일 12시 멜론, 벅스, Mnet, 소리바다 등 전 음원사이트를 통해 공개될 예정이며, 9월 13일에는 전국 음반매장에서 오프라인 음반으로도 만날 수 있다.
포스터 품절

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Ring My Bell [수지(Suzy)]00:03:25
02.사랑이 아프다 [환희]00:04:02
03.사랑해요 [김범수]00:04:08
04.My Love [허니지]00:03:39
05.소나기 [에릭남]00:04:28
06.살 수 있다고 [김연준]00:03:44
07.밀지마(Ballad Ver.) [웬디, 슬기]00:03:24
08.보고싶어(Drama Ver.) [효린(Sistar)]00:03:50
09.좋을땐 [수지(Suzy)]00:04:14
10.A Little Braver [New Empire]00:03:26
11.Across The Ocean [New Empire]00:03:50
12.Chaos Vari00:03:25
13.Theme 0300:02:10
14.Cotton Candy00:02:04
15.More Of Mystery00:03:06
16.Hurt Love00:02:12
17.Wherever You Are00:01:59
18.Ambition00:03:28
19.Shiny Bridge00:01:36
20.Over And Over00:02:11
21.The Way To You00:02:18
22.The Only One00:03:02
23.Revenge00:01:42

참여 아티스트 정보

  • - NEW EMPIRE
  • - 김범수 [KIM BEOMSOO] (싱어)
  • - 김연준 [KIM YEONJUN] (싱어)
  • - 수지 [SUZY] (싱어)
  • - 슬기 [SEULGI] (싱어)
  • - 에릭남 [ERIC NAM] (싱어)
  • - 웬디 [WENDY] (싱어)
  • - 허니지 [HONEY G]
  • - 환희 [HWANHEE] (싱어)
  • - 효린 [HYOLYN] (싱어)