balchighage-gogo-OST-KBS-deulama-S90870C-8803581198706 Mở rộng

발칙하게 고고 O.S.T - KBS 드라마

S90870C / 8803581198706

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

316 012 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 316 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 316 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 474 ₫.

음반소개

KBS 드라마 “발칙하게 고고”
에너지 넘치는 오리지널 사운드 트랙 발매!그 동안 매주 월, 화를 개성이 강한 캐릭터, 감각적인 연출, 스피드한 흐름으로 극적 흐름을 높이며 이목을 이끌었던 화재의 드라마 ‘발칙하게 고고’의 OST 정규앨범이 11월 19일 발매된다. ‘발칙하게 고고’ 정규앨범에는 타이틀 곡 ‘반칙이야 너’를 더한 총 네곡의 OST와 10곡의 BGM이 담긴다.

‘발칙하게 고고’ OST 정규앨범의 타이틀 곡 ‘반칙이야 너’는 미디엄템포의 세련된 기타리프가 돋보이는 감미로운 곡으로써 사랑스런 연인에게 너무나 사랑스러운 감정을 ‘넌 반칙이야!’라는 귀여운 가사로 표현한 노래이다. 드라마 ‘꽃보다 남자’의 주제곡 ‘Paradise’ 로 OST계의 한류를 주도하던 2max의 신민철이 그의 특유의 감미로운 명품 보이스로 달콤한 사랑을 노래한다. 그는 이번 발칙하게 고고OST에서 한별의 Shooting Star 곡을 프로듀싱한 8Ballsound의 김성태 와 함께 작사, 작곡에 참여했다.

‘발칙하게 고고’ 정규앨범은 자두의 오프닝 테마 송 “거북이 날다”부터 시작해 전 레드애플 멤버 ‘한별’ 의 “Shooting Star”, 오렌지캬라멜 리지와 칸토의 “플라플라(Flower)”, 마지막으로 발표되지 않은 신곡 신민철(2max)의 “반칙이야 너” 등 최고의 실력을 갖춘 가수의 주옥 같은 명곡을 담고 있다.

청소년들의 전반적인 문제인 왕따, 입시경쟁, 학교 폭력 등을 치어리딩이라는 흔하지 않은 소재를 접목시켜 밝고 희망적으로 이야기를 이끈 kbs2 월화 드라마 ‘발칙하게 고고’(극본 윤수정 정찬미, 연출 이은진 김정현)는 교육에만 치중되었던 현실에서 벗어난 색다른 시도로 한국 드라마 계에 새로운 족적을 남겼다.

OST 제작사 더그루브엔터테인먼트 관계자는 ‘발칙하게 고고” OST 정규앨범은 종영한 드라마의 여운을 이을 것이고 드라마의 종영을 아쉬워할 시청자들에게 큰 선물이 될 것이라고 전했다.

KBS 월화드라마 '발칙하게 고고'의 OST 정규앨범은 11월 16일 멜론, 소리바다, 벅스 등 국내 음원 사이트를 통해 먼저 공개되며 19일 오프라인 매장을 통해 만나볼 수 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.거북이 날다00:03:57
02.Shooting Star00:03:44
03.플라플라(Flower)[Feat.칸토]00:03:19
04.반칙이야 너00:02:59
05.Cheer Up00:02:18
06.The Sassy Girlz00:02:23
07.Hold On There00:03:01
08.Sentimental Trumpet00:03:26
09.발칙하게 고고00:02:28
10.The Operation00:02:01
11.Golden Hope00:04:51
12.Less Than Nothing00:02:39
13.Happy School Days00:02:00
14.Real King00:01:35

참여 아티스트 정보

  • - 리지 [LIZZY] (싱어)
  • - 신민철 [SIN MINCHEOL] (싱어)
  • - 자두 [JADU] (싱어)
  • - 장한별 [JANG HANBYUL] (싱어)
  • - 칸토 [KANTO] (피쳐링 (FEATURING))