salanghagi-ttaemun-e-ORIGINAL-MOTION-PICTURE-SOUNDTRACK-WMED0568-8809447087436 Mở rộng

사랑하기 때문에 ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK

WMED0568 / 8809447087436

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

영화 <사랑하기 때문에> Original Motion Picture Soundtrack 발매
또 하나의 보너스, 선물 같은 음악!
유재하의 <사랑하기 때문에> <지난날>을 스크린에서 만나다!


전 국민의 취향을 저격할 유쾌한 힐링 코미디, 영화 <사랑하기 때문에>의 Original Motion Picture Soundtrack이 발매된다.

2017년 1월 개봉되는 <사랑하기 때문에>는 기억을 잃은 채 사랑에 서툰 사람들의 ‘몸(?)’을 끊임없이 갈아타는 작곡가 이형(차태현)과 그의 존재를 유일하게 믿어주는 여고생 스컬리(김유정)가 벌이는 유쾌한 힐링 코미디다.

‘사랑하기 때문에’라는 영화의 제목에서부터 짐작할 수 있듯이 영화 <사랑하기 때문에>는 1987년 단 한 장의 앨범을 남기고 안타까운 생을 마감했던 천재 싱어송라이터 유재하의 음악을 통해 유쾌한 웃음과 따뜻한 감동을 선사한다.

“유재하의 음악을 사랑스럽고, 따뜻하고, 힐링 될 수 있는 스토리에 담아내고 싶었다”고 밝힌 주지홍 감독의 바람은 영화 <과속스캔들>, <써니>, 드라마 <시그널>, <미생> 등 영화와 드라마를 넘나들며 인간미 넘치는 감동을 선사했던 김준석 음악감독과 전세진, 구본춘, 이윤지, 노유림, 이루리, 장유례 등 영화음악 작곡가 그룹 무비클로저 소속의 젊은 작곡가들 손길을 통해 완성되었으며 <사랑하기 때문에> Original Motion Picture Soundtrack에는 차태현이 가창한 유재하 원곡의 <지난날>와 신예 자몽이 부른 <사랑하기 때문에>을 포함해 총 29트랙의 가창 곡과 스코어가 담겨져 영화 곳곳에서 애틋하고 진한 감성으로 보는 이들의 공감을 불러일으키고 있다.


[Credit]

Staff
Executive Album Producer NEW, Movie Closer
Album Producer 김준석 (Movie Closer)

Music Director 김준석 (Movie Closer)
Music Staff 전세진, 구본춘, 이윤지, 노유림, 이루리, 장유례

Score Mixed by 박승천 (Movie Closer)
Score Recorded by 박승천 (Movie Closer)
Mastering Engineer by 전훈 (Sonic Korea)

Album Design 삼성동날나리

Score Musicians
Acoustic & Electric Guitar 고태영
Clarinet 하지윤
Piano & Keyboard 전세진, 구본춘, 이윤지, 노유림, 이루리, 장유례
Violin Solo. 정덕근
V.Cello Solo 양지욱

Strings
Czech National Symphony Orchestra
Conductor Marek Stilec
Violins Alexej Rosik, Jiri Hurnik, Veronika Senova, Martin Valek, David Sroubek, Martin Bialas, Stanislav Rada, Miluse Kaudersova, Filip Silar, Andrea Burianova, Viktoria Charapenka, Zdenek Jirousek, Petra Bohm, Renata Juristova, Jiri Kohoutek, Tomas Prosek, Marta, Hajsmanova, Karel Selmeczi, Pavel Hrda
Violas Karel Untermuller, Filip Kimel, Dagmar Maskova, Ilja Chernoklinov, Jan Stippl, Adam Pechociak
V. Cellos Milos Jahoda, Petr Janek, Olga Bilkova, Adriana Vorackova
D. Bass Tomas Otevrel, Jan Spacek
Recording Engineer Stanislav Baroch
Protools Operator Vojt?ch Komarek

정덕근 Strings
Violins 정덕근, 한수혜, 김지현, 권희정, 노현주, 장지영, 손아롱, 조혜운, 신영은, 박영주, 김혜지
Violas 여수은, 김혜련, 홍성원, 이지선, 조효정
V. Cellos 양지욱, 남정현

Song Musicians
Recorded by 박무일 at studio Curiosity
박승천 at Movie Closer
Stanislav Baroch at CNSO studio
Mixed by 박무일 at studio Curiosity
박승천 at Movie Closer
Mastering Engineer by 전훈 (Sonic Korea)

1. 사랑하기 때문에 (유재하 작사 유재하 작곡 박용준 편곡 김바로 현편곡) ? 자몽
Song 자몽 / Piano 박용준 / Midi Programming 박용준, 김준석 / Strings Czech National Symphony Orchestra

2. 지난날 (유재하 작사 유재하 작곡 박성일 편곡 김바로 현편곡) ? 차태현
Song 차태현 / Piano 박성일 / Keyboards 박성일 / Midi Programming 박성일/ Strings 정덕근 Strings

3. 사랑이란 말 (서동성 작사 김준석, 박성일 작곡 박성일 편곡 김바로 현편곡) ? 자몽
Song 자몽 / Guitar 한샘 / Keyboards 박성일 / Midi Programming 박성일 / Strings Czech National Symphony Orchestra

수록곡

DISK(CD) 1.
01.사랑하기 때문에
02.지난날
03.사랑이란 말
04.프로포즈
05.기적의 입맞춤
06.기억의 조각
07.이형과 스컬리
08.먹방 안여돈선생
09.따라오지 말랬지
10.수상한 콤비
11.두려운 귀가
12.사랑하기 때문에 (Film ver.)
13.눈 떠보니 형사
14.나는 누구, 여긴 어디
15.아빠 배고파?
16.대화 없는 부부
17.Love cafe
18.여고생 스컬리
19.맨홀 속 두 사람
20.돗자리 데이트
21.사랑하기 때문에 (Orchestra ver.)
22.사고 현장에 있던 사람들
23.나 노래하면 오빠 일어날 거야?
24.이형의 고백
25.치유의 무대
26.알게 된 진심 & 사랑하기 때문에 (Film ver.)
27.지난날 (Film ver.)
28.첫사랑의 기적
29.O Sole Mio

참여 아티스트 정보

  • - GIOVANNI CAPURRO (작사)
  • - 김성호 [KIM SUNGHO] (성악(테너))
  • - 김준석 [KIM JUNSEOK] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 무비클로저 [MOVIE CLOSER] (작곡)
  • - 에두아르도 디 카프아 [EDOARDO DI CAPUA] (작곡)
  • - 유재하 [YU JAEHA] (작곡)
  • - 자몽 [JAMONG] (싱어)
  • - 차태현 [CHA TAEHYEON] (싱어)