hong-gwangho-HONGCERT-laibeuaelbeom-10000jang-goyu-neombeoling-hanjeongban-CD-SPECIAL-DVD-VDCD6454-8809206257735 Mở rộng

홍광호 - HONGCERT : 라이브앨범 (10,000장 고유 넘버링 한정반 CD + SPECIAL DVD)

VDCD6454 / 8809206257735

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

744 885 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 744 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 744 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 116 ₫.

음반소개


첫 단독 콘서트를 매진시킨 뮤지컬배우 홍광호의 라이브 앨범 1만장 고유 넘버링 Limited Edition!!
‘노트르 담 파리’'레미제라블' '지킬 앤 하이드'
'러브 네버 다이즈''오페라의 유령' 등 뮤지컬 넘버곡과 MBC무한도전 화제곡 '서른즈음에'를 비록한 애창곡 수록
디지털 싱글로만 발매된 '발걸음'특별수록
홍광호의 사진들 다수 수록
(CD + Special DVD)

이번에 발매된 홍광호콘서트 라이브 앨범은 2013년 7월 올림픽홀에서 열린 그의 첫번째 콘서트인 " HONGCERT"에서 선보였던 다양한 레퍼토리를 엮어 발매한 실황앨범이다. 뮤지컬배우로서의 새로운 도전을 성황리에 마친 후 팬들에 대한 감사의 마음으로 제작하게 된 이번 앨범은 그동안 그의 목소리를 단지 무대에서만 들을 수 밖에 없었던 팬들에게는 무엇보다도 반가운 소식이 아닐 수 없다 변희석 음악감독이 이끄는 25인조 오케스트라의 풍성한 사운드와 라이브현장의 생생함이 고스란히 녹아있는 가운데 울려퍼지는 홍광호 그의 목소리에서, 공연장에서는 느끼지 못했던 또 하나의 감흥을 느끼게 된다. 이번 앨범은 “노트르 담 파리”'레미제라블' '지킬 앤 하이드' '러브 네버 다이즈''오페라의 유령' 등 뮤지컬 넘버곡과 MBC무한도전 화제곡 '서른즈음에'를 비록한 애창곡과 디지털 싱글로만 발매된 '발걸음' 등 15트랙으로 구성되었으며, CD와 함께 구성된 Special DVD에는 발걸음 M/V와 홍광호의 회상인터뷰가 포함되어 구성을 풍성하게 채우고 있다


수록곡

DISK(CD) 1.
01.참 예뻐요 (뮤지컬 “빨래”)00:06:11
02.Bring him home (musical “Les miserable”)00:03:30
03.Music of the night (musical “The phantom of the opera”)00:04:17
04.Til l hear you sing (musical “Love never dies”)00:05:34
05.Quando Quando Quando(with 최현주)00:04:41
06.Can’t let you go00:04:10
07.Golden key (musical “Gambler” with 최민철)00:04:20
08.발밤발밤 (MBC 드라마 선덕여왕)00:03:20
09.Honesty00:03:55
10.서른즈음에00:04:22
11.춤을 춰요 에스메랄다 (musical “ Notre dame de parie”)00:04:30
12.지금 이 순간(musical “Jikyll and hyde”)00:03:14
13.발걸음00:04:21
14.안녕 (뮤지컬 “빨래”)00:03:02
15.발걸음 (스튜디오 ver.)00:04:01
DISK(DVD) 2.
01.발걸음 M/V
02.회상 인터뷰

참여 아티스트 정보

  • - 최민철 [CHOI MINCHUL] (싱어)
  • - 최현주 [CHOI HYEONJU] (싱어)
  • - 홍광호 [HONG GWANGHO] (싱어)