yeoljeong-gat-eunsolihagoissne-OST-DK0872-8808678308730 Mở rộng

열정같은소리하고있네 O.S.T

DK0872 / 8808678308730

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

영화 [열정같은소리하고있네 Original Motion Picture Soundtrack] 발매

대한민국을 대표하는 영화음악 작곡가 그룹 '무비 클로저' 가 정재영, 박보영 주연의 공감코미디 영화 [열정같은소리하고있네]의 Original Motion Picture Soundtrack을 발매한다.

영화 [열정같은소리하고있네 Original Motion Picture Soundtrack]은 파송송계란탁, 애자, 반창꼬, 오늘의연애 등의 영화와 드라마 해를 품은 달, 마의, 순정에 반하다, 그녀는 예뻤다 등을 통해 따뜻한 감성의 웰메이드 OST를 들려주었던 ‘무비클로저’의 정세린 감독이 음악감독을 맡아 영화의 감동을 배가시키는 따뜻하고 유쾌한 사운드를 들려준다.

또한, 지난 8월에 독일에서 열린 EMERGENZA Internatinal Final에 대한민국 대표 밴드로 참석했던 이윤찬 밴드의 이윤찬이 가창한 ‘에너지’와 최근 드라마 그녀는 예뻤다 OST '쿵쿵쿵'을 통해 신선한 목소리로 주목받고 있는 김민승과 어반포크밴드 허핑식의 보컬 '황예린'이 함께한 듀엣곡 ‘오늘부터 1일’ 등의 가창곡과 25곡의 오리지널 스코어 트랙을 포함 총 27트랙이 수록되었다.

< Film >
취업만 하면 인생 제대로 즐기리라 생각한 햇병아리 연예부 수습기자 ‘도라희’(박보영).
몸에 딱 맞는 정장에 하이힐을 신은 완벽한 커리어우먼…!
이 모든 환상은 첫 출근 단 3분 만에 깨졌다.

“지금은 니 생각, 니 주장, 니 느낌 다 필요없어!”

도라희의 눈 앞에 펼쳐진 건 터지기 일보 직전인 진격의 부장 ‘하재관’(정재영).
첫 출근 따뜻한 말 한마디 대신 찰진 욕이 오가는 가운데 손대는 일마다 사건사고인 도라희는 하재관의 집중 타겟이 되어 본격적으로 털리게 되는데…!
전쟁터 같은 사회생활에서 살아남기 위한 수습사원 도라희의 극한분투기!!!
오늘도 탈탈 털린 당신에게 바칩니다!

< Credit >
Music Director 정세린(Movie Closer)
Original Score Composed and Arranged by 정세린
Additional Score Composed and Arranged by 전세진, 구본춘, 이윤지, 노유림, 이루리, 박재인
Score Recording and Mixed by 박승천
Recording Studio Movie Closer Studio & Seoul Studio, October 2015
Mastering Asisstant 신수민 at Sonic Korea
Mastering 전훈 at Sonic Korea

Bass 신현권
Drums 강수호
Piano / Keyboards 박용준, 전세진, 구본춘, 이윤지, 노유림, 이루리, 박성일
Guitars 고태영, 홍준호, 엉클샘
Ukulele 고태영
Strings 정덕근 Strings
Violin 1 정덕근 노현주 김지현 김남현
Violin 2 이하영 변현수 조효정
Viola 김혜련 외2명
V.Cello 양지욱 이희수

수록곡

DISK(CD) 1.
01.에너지
02.오늘부터 1일
03.첫 출근날
04.결 심
05.무거운 짐을 털고
06.새로운 시작
07.신입기자 출동
08.Good Morning!!!
09.진실,진심
10.기사 작성
11.인사 훈련
12.기사 까이기
13.고단한 하루
14.알코올 해독 능력 제로
15.오늘부터 1일 Jazz ver.
16.사건 조사
17.모 함
18.Teamwork
19.특종 따기
20.신세 한탄
21.그럼에도 불구하고
22.고맙습니다 기자님
23.결 심 Film ver.
24.꿈을 향해 한발 딛기
25.고맙습니다 기자님 2
26.기사가 있는 곳이라면 어디든
27.열정?! 열정 같은 소리 하고 있네

참여 아티스트 정보

  • - 정세린 [JUNG SERIN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))