W-OST-MBC-sumog-minisilijeu-2CD-L200001314-8804775074158 Mở rộng

W O.S.T - MBC 수목 미니시리즈 (2CD)

L200001314 / 8804775074158

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

484 050 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 484 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 484 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 726 ₫.

음반소개

상상을 초월하는 스토리로 연일 화젯거리로 대두되며 수목극 1위에 군림하고 있는 MBC 수목 미니시리즈 ‘W’ Original Sound Track 음반이 공개되었다.

‘W Original Sound Track’에는 드라마와 함께 많은 사랑을 받고 있는 ‘정준영 ? 내가 너에게 가든 네가 나에게 오든’, ‘박보람 ? 거짓말이라도 해줘요’, ‘베이식X잉키 ? 환상 속의 그대’, ‘KCM ? 기억’, ‘조현아(어반자카파) ? Falling’, ‘전우성(노을) ? 내 맘’, ‘안현정 ? 그대와 나’, ‘나비 ? 사랑을 그려요’, ‘엔(빅스)X여은(멜로디데이) ? 니가 없는 난’ 총 9곡의 완성도 높은 OST와 드라마를 이끌어가며 W의 분위기와 긴장감, 몰입도 등을 한층 고조시킨 38곡의 BG가 포함되어 총 47곡이 공개되었다.

음악감독을 맡은 ‘김준석, 정세린(Movie Closer)’은 ‘시그널’, ‘해를 품은 달’, ‘그녀는 예뻤다’, ‘미생’등의 드라마와 ‘타짜’, ‘써니’, ‘과속스캔들’등의 영화를 포함한 총 90편이 넘는 드라마 및 영화음악을 만들며 대중들에게 큰 사랑을 받아왔다. 또한 이천 춘사대상영화제와 대종상영화제에서 음악상을 수상하며 대한민국의 음악 콘텐츠를 이끌어가는 대한민국의 대표 음악감독으로 자리매김하였다.

W의 예측이 무의미한 스펙터클한 전개와 한시도 놓을 수 없는 긴장감을 한층 높여주는 음악으로 시청자들에게 많은 찬사를 받았다. W의 팬들에게 큰 선물이 될 것이다.

세부사안
- 2CD, inray 16 page

수록곡

DISK(CD) 1.
01.내가 너에게 가든 네가 나에게 오든 [정준영]
02.거짓말이라도 해줘요 [박보람]
03.환상 속의 그대 [베이식,잉키]
04.기억(Remember) [KCM]
05.FALLING [조현아(어반자카파)]
06.내 맘 [전우성(노을)]
07.그대와 나 [안현정]
08.사랑을 그려요 [나비]
09.니가 없는 난 [엔(VIXX),여은(멜로디데이)]
10.더블유 (Main Theme of "W")
11.Title of "W"
12.무너진 차원의 틈
13.결단의 순간
14.역전승
15.When I feel I'm into you
16.오늘의 숙제
17.보통의 연인들처럼..
18.청년갑부, 강철
19.인생의 Key
20.반지의 의미
21.새로운 변수
DISK(CD) 2.
01.To be continued
02.두 개의 세계, 하나의 마음
03.검은 그림자
04.지우고 싶은 슬픔
05.숨겨진 맥락
06.존재의 이유
07.실체 없는 어둠
08.해피엔딩이기를
09.평범한 행복
10.10년의 기다림
11.존재하지 않는 존재
12.사라진 시간
13.잃어버린 기억
14.웹툰 속 세상
15.병맛 같은 매력
16.미친개 박교수
17.반갑다 깡철팬!
18.또라이계의 최강자
19.사랑해요!
20.바뀌어버린 여주인공
21.왜 자꾸 날 그렇게 보죠?
22.뒤틀린 현실
23.진범의 얼굴
24.그게 네 설정 값이거든
25.조작된 사건
26.잡아먹히느니 잡아먹겠다

참여 아티스트 정보

 • - 김준석 [KIM JUNSEOK] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
 • - 나비 [NAVI] (싱어)
 • - 박보람 [PARK BORAM] (싱어)
 • - 베이식 [BASICK] (랩 (RAP))
 • - 안현정 [AN HYEONJEONG] (싱어)
 • - 엔(N) [N] (싱어)
 • - 여은 [YEO-EUN] (싱어)
 • - 잉키 [INKII] (싱어)
 • - 전우성 [JEON USEONG] (싱어)
 • - 정세린 [JUNG SERIN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
 • - 정준영 [JUNG JOONYOUNG] (싱어)
 • - 조현아 [CHO HYUNAH] (싱어)
 • - 케이씨엠 [KCM] (싱어)