ihonbyeonhosaneun-yeon-aejung-OST-SBS-jumalteugbyeolgihoeg-WMED0203-8809447080499 Mở rộng

이혼변호사는 연애중 O.S.T - SBS 주말특별기획

WMED0203 / 8809447080499

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

SBS 주말드라마 ‘이혼변호사는 연애중’ OST 정규앨범

SBS 주말 특별기획 [이혼변호사는 연애중] (박용순 연출. 김아정 극본) OST 수록곡과 배경음악 모두를 온라인 공개에 이어 오프라인으로 출시하며 18부작의 끝을 힘차게 마무리 한다.

어반자카파의 박용인, 에피톤 프로젝트, 참깨와 솜사탕, 뉴챔프, 제미니, 강성훈 등 실력파 뮤지션들이 총 집합하여 이지 리스닝 계열의 편안한 음악으로 상반기 OST계에 반향을 일으켰던 SBS 주말드라마 ‘이혼변호사는 연애중’ 은 그 동안의 가창곡과 함께 드라마 음악 감독계의 거장 박세준 음악감독의 배경음악(BG) 모두를 6월 30일 오프라인 매장에 전격 출시하여 시청자들에게 드라마 종영의 아쉬움을 달래주려 한다고 OST 제작사인 (주)도너츠 뮤직 측이 밝혔다.

SBS 주말 특별기획 드라마 이혼변호사는 연애중(박용순 연출. 김아정 극본)은 미워하던 변호사를 부하직원으로, 무시하던 사무장을 직장상사로 맞게 된 남녀의 로맨스를 유쾌하게 그리는 드라마로 총 18부작으로 방영 되었다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.다시 사랑할까요 [박용인(어반자카파)]
02.톰과 제리 [참깨와 솜사탕]
03.낯선,새벽 [에피톤 프로젝트]
04.Making Love [뉴챔프+제미니]
05.멀쩡히 [제미니]
06.다시 사랑할까요(Ballad ver.) [박용인(어반자카파)]
07.날 웃게 한 사람 [강성훈]
08.이혼 변호사(lnst.)
09.사랑의 전쟁(lnst.)
10.박하사탕(lnst.)
11.ALONE(lnst.)
12.변호사 사무실(lnst.)
13.Regret(lnst.)
14.허무한 날엔(lnst.)
15.JUDGEMENT(lnst.)
16.문이 닫히다(lnst.)
17.작은 고백(lnst.)
18.울지 않는다(lnst.)
19.텅 빈 마음(lnst.)
20.울지 않게 하소서(lnst.)
21.지금은 연애 중(lnst.)
22.미궁 속으로(lnst.)

참여 아티스트 정보

  • - 강성훈 [KANG SEONGHUN] (싱어)
  • - 뉴챔프 [NEW CHAMP] (싱어)
  • - 박세준 [PARK SEJUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 박용인 [PARK YONGIN] (싱어)
  • - 에피톤 프로젝트 [EPITONE PROJECT]
  • - 제미니 [JAEMINY] (싱어)
  • - 참깨와 솜사탕 [CHAMSOM]