olenji-mamalleideu-OST-KBS-geum-yominisilijeu-L100005072-8804775064258 Mở rộng

오렌지 마말레이드 O.S.T - KBS 금요미니시리즈

L100005072 / 8804775064258

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

KBS금요미니시리즈 ‘오렌지 마말레이드’ OST 정규앨범
‘오렌지 마말레이드’ OST 전체 음원 수록


KBS 금요 미니시리즈 ‘오렌지 마말레이드’가 지금까지 드라마를 통해 선보인 곡들을 모은 정규 앨범이 발매됐다.

첫 발매부터 뜨거운 관심이 쏟아졌던 국내 최고의 감성보컬 ‘환희’의 ‘아프다’로 시작한 ‘오렌지 마말레이드’ OST는 쟁쟁한 가창 라인업을 이어갔다. 올해 가장 주목 받는 신인 중 하나인 ‘몬스타엑스’가 참여한 곡 ‘끌리는 여자’와 슈퍼스타K에서 시청자들의 귀를 사로잡고 국내 탑 기획사들의 뜨거운 러브콜을 받은 ‘릴리M’의 첫 데뷔곡인 ‘겁이 나’를 비롯, 목소리를 악기처럼 구사하는 음색깡패 박지민(15&)의 ‘자꾸 보고 싶어’와 진심을 전하는 보컬이라 불리는 ‘김나영’의 ‘그랬다면’, 그리고 ‘겁이 나’에 이어 다시 한번 참여한 ‘릴리M’과 JACE의 보컬 ‘조승현’의 달콤하면서도 아련한 듀엣곡 ‘눈부신날(Shiny Day)까지 그동안 발매된 OST들은 매번 화제 속에 팬들의 지지를 받았다.

여기에 극 중에서 설현(백마리)의 테마곡이자 자작곡으로 선보였던 ‘괜찮아요’와 재민과 마리의 러브테마곡이었던 ‘너에 관한 기억’ 등 4개의 곡들이 극중에서 재민(여진구), 시후(이종현)가 결성한 밴드의 이름과 같은 ‘오렌지 마말레이드’라는 이름으로 함께 포함됐다.

특히 ‘오렌지 마말레이드’는 얼마 전 일본 NHK에 KBS방송으로는 ‘공주의 남자’ 이후 무려 4년만에 판매되는 등 해외에서도 주목하는 콘텐츠로 손꼽히고 있으며, 이번 OST앨범 역시 해외 팬들의 기대를 모으고 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.아프다 (Original ver.) [환희] (TITLE)00:04:32
02.아프다 (Other ver.) [환희]00:04:30
03.끌리는 여자 (Performed by 기현, 주헌) [몬스타엑스]00:03:58
04.겁이 나 [릴리 M.]00:04:00
05.자꾸 보고 싶어 [박지민(15&)]00:04:18
06.그랬다면 [김나영]00:04:21
07.눈부신 날(Shiny Day) [릴리 M., 조승현]00:03:38
08.괜찮아요 [오렌지 마말레이드]00:03:52
09.어떤 사람 [오렌지 마말레이드]00:02:57
10.반전몽아 [오렌지 마말레이드]00:03:25
11.너에 관한 기억 [오렌지 마말레이드]00:04:01
12.You and me - V.A.00:03:14
13.Letters From The Wind - V.A.00:02:13
14.Memories Of You (Guitar Solo Ver.) - V.A.00:02:46
15.One Fine Day - V.A.00:02:38
16.The Girl In The Forest - V.A.00:01:04

참여 아티스트 정보

  • - 기현 [KIHYUN] (싱어)
  • - 김나영 [KIM NAYOUNG] (싱어)
  • - 릴리 M [LILY MORROW] (싱어)
  • - 몬스타엑스 [MONSTA X]
  • - 박지민 [PARK JIMIN] (싱어)
  • - 오렌지 마말레이드 [ORANGE MARMALADE]
  • - 조승현 [JO SEUNGHYEON] (싱어)
  • - 주헌 [JUHEON] (싱어)
  • - 환희 [HWANHEE] (싱어)