ogjunghwa-OST-MBC-jumaldeulama-VDCD6639-8809355973630 Mở rộng

옥중화 O.S.T - MBC 주말드라마

VDCD6639 / 8809355973630

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

MBC 주말드라마 [옥중화]
Original Sound Track 정규 발매!
고퀄 미공개 곡 수록!
감성 자극 '옥중화' OST 정식 발매!
종영 아쉬움 달랜다! '기대UP'


MBC 주말드라마 [옥중화] (극본 : 최완규 | 연출 : 이병훈, 최정규 | 제작 : (주)김종학프로덕션)의 Original Sound Track이 발매된다.

1999년 "허준"과 2001년 "상도"의 흥행을 만들어 낸 '히트 제조기' 이병훈 감독과 최완규 작가가 16년만에 의기투합해 방송 이전부터 시청자들의 이목을 집중시켰던 대하 사극 MBC 창사 55주년 특별기획 드라마 "옥중화"는 옥에서 태어난 천재소녀 옥녀와 조선 상단의 미스테리 인물 윤태원의 어드벤처 사극이다.

[옥중화] Original Sound Track에는 드라마의 감동을 배가 시켰던 3곡의 가창곡과 감성을 자극했던 20곡의 배경음악이 담겨 있어 드라마를 보면서 느꼈던 설렘을 이어갈 예정이다.

깊은 감성과 호소력 짙은 목소리의 가왕, 뮤지컬계의 디바 차지연이 첫번째 주자로 참여한 '그대를 그대만을', 섬세한 감성을 들려주는 자몽(Jamong)의 '이 사람 입니다', 완전체로 돌아온 감성 보컬 그룹 V.O.S가 참여해 엇갈린 사랑의 안타까운 사랑의 감정을 깊이 있고 섬세하게 표현한 '사랑 앞에 서다' 까지 극의 몰입도를 높였다. 또한, 20곡의 배경음악 매 곡마다 드라마의 감성과 잘 어우러지며 완성도를 높였다.

다양한 장르의 드라마OST를 제작한 (주)도레미엔터테인먼트와 (주)김종학프로덕션이 공동제작한 [옥중화]
Original Sound Track은 드라마에 삽입된 가창곡과 배경음악까지 전곡을 감상할 수 있어 종영을 아쉬워 하는 시청자들에게 또 하나의 선물이 될 것이라고 전했다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.그대를 그대만을 [차지연]00:03:30
02.이 사람입니다. [자몽(Jamong)]00:04:13
03.사랑 앞에 서다 [V.O.S]00:03:48
04.옥녀00:04:19
05.옥중화 [feat.임윤정]00:03:53
06.전옥서의 빛00:02:45
07.고난의 길 [feat.임윤정]00:02:41
08.눈물로 핀 꽃00:02:37
09.저잣거리00:02:00
10.행복한 다모00:02:18
11.그리운 어머니00:02:31
12.어린 옥녀00:01:39
13.처세술00:02:45
14.숙고(熟考)00:02:38
15.결단00:02:35
16.추적00:03:54
17.가혹한 인생00:03:11
18.쫓기는 운명00:03:25
19.야망00:02:34
20.어두운 그림자00:03:08
21.모의00:03:06
22.계략00:03:21
23.도주00:02:36

참여 아티스트 정보

 • - V.O.S (브이오에스) [V.O.S]
 • - 구본춘 [KOO BONCHOON] (편곡,작곡)
 • - 김바로 [KIM BARO] (편곡)
 • - 김준석 [KIM JUNSEOK] (작곡)
 • - 노유림 [NOH YOORIM] (편곡,작곡)
 • - 이루리 [LEE RURI] (편곡,작곡)
 • - 이윤지 [LEE YUNJI] (작곡,편곡)
 • - 임윤정 [LIM YUNJEONG] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 자몽 [JAMONG] (싱어)
 • - 전세진 [JEON SEJIN] (편곡,작곡)
 • - 정세린 [JUNG SERIN] (작곡)
 • - 차지연 [RICHARD VERNON] (싱어)
 • - 체코 내셔널 심포니 오케스트라 [CZECH NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA] (관현악단(오케스트라))