yongpal-i-OST-SBS-deulama-2CD-DK0859-8808678308600 Mở rộng

용팔이 O.S.T - SBS 드라마 (2CD)

DK0859 / 8808678308600

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

408 809 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 408 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 408 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 612 ₫.

음반소개

올 상반기 최고 시청률을 달성한 SBS 수목드라마 <용팔이> OST 발매 (2CD)

주원과 김태희가 주연을 맡아 올 상반기 최고의 시청률을 선보인 SBS 수목드라마
<용팔이>의 OST ALL TRACK이 공개되었다. 본 앨범에는 드라마에 실렸던 노래부터 극중에선 들을 수 없었던 음원까지 모두 수록되어 한층 더 풍부한 감동을 선사한다.

이번 OST에는 드라마의 명성에 걸맞게 대한민국 최고의 가창실력을 가진 아티스트들이 대거 참여하였으며, 랩부터 발라드까지 다양한 장르의 음악이 드라마 곳곳에 수록되었다. 특히 각 음원의 가사들은 가사만 읽어도 드라마와 주인공의 감정을 단번에 공감하고 느낄 수 있도록 쓰여져 한층 더 드라마에 대한 몰입도를 높였다. 이 밖에도 드라마의 긴장감을 더욱 높여준 메인 테마곡부터 검은방에 갇힌 여진의 쓸쓸함과 외로움을 몽환적인 리듬으로 표현한 테마곡 등 다양한 연주곡들이 더해져 <용팔이>의 감동을 더욱 증폭시킬 것으로 기대된다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.사랑하는 그대에게
02.악몽
03.사실은 내가
04.이렇게 우리
05.내게 와줘서
06.나 하나만 기억해
07.니가 들려
08.어느날 갑자기
09.사랑하는 그대에게 (inst.)
10.악몽 (inst.)
11.사실은 내가 (inst.)
12.이렇게 우리 (inst.)
13.내게 와줘서 (inst.)
14.나 하나만 기억해 (inst.)
15.니가 들려 (inst.)
16.어느날 갑자기 (inst.)
DISK(CD) 2.
01.용팔이
02.HERO
03.검은방
04.희망의 빛
05.RUN & RUN
06.Main Theme From "용팔이“
07.추격
08.My Mother
09.잠자는 숲속의 마녀
10.그건 아니지
11.소중한 가족
12.태현테마
13.의문의 상처
14.우리 친구하자
15.THE BATTLE
16.여진테마
17.절대 잡히지 않아
18.여진의 운명