puleun-badaui-jeonseol-OST-SBS-deulama-seupesyeol-2CD-L100005295-8804775076855 Mở rộng

푸른 바다의 전설 O.S.T - SBS 드라마 스페셜 (2CD)

L100005295 / 8804775076855

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

446 429 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 446 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 446 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 669 ₫.

음반소개

멸종 위기의 마지막 인어와 천재 사기꾼의 러브스토리!
안방과 음원 차트 점령한 SBS 수목 드라마 ‘푸른 바다의 전설’! OST 음반 전격 공개!


‘전지현’, ‘이민호’라는 두 한류스타의 만남과 신선한 스토리 진행으로 매회 장안의 화제를 집중시킨 SBS 수목드라마 ‘푸른 바다의 전설’! 흥행 보증 아티스트의 대거 참여로 안방과 OST 차트를 점령한 마성의 드라마 ‘푸른 바다의 전설’의 음반이 공개된다.

[푸른 바다의 전설 OST]에는 드라마와 함께 많은 사랑을 받아온 ‘어디선가 언젠가 - 성시경’, ‘그대라는 세상 - 윤미래’, ‘너에게 기울어가 - 정엽’, ‘Love Story - 린’, ‘설레이는 소년처럼 - 하현우(국카스텐), ‘바람꽃 - 이선희’, ‘바보야 - 켄(VIXX)’, ‘만에 하나 - 세상(구구단)’, ‘하루에 하나씩 - 박윤하’, ‘내가 왜 이럴까 - 커피소년’ 총 10곡의 완성도 높은 타이틀과 일본 OST의 거장 요시마타료의 BGM 3곡, 푸른 바다의 전설을 진두지휘한 음악감독 두번째달의 연주곡 21곡, 총 34곡이 2개의 CD로 수록된다.

음악감독 두번째달은 ‘궁’, ‘궁S’, ‘꽃보다 남자’, ‘구르미 그린 달빛’ 등 여러 인기 작품의 음악을 맡아온 바 있다. 두번째달만의 독특한 선율과 에스닉한 분위기의 OST는 드라마를 더욱 완성도 있게 만들었으며, 품격 있는 [푸른 바다의 전설 OST]를 탄생시켰다.

[푸른 바다의 전설 OST] 앨범은 2 CD로 구성되며, 배우들의 미공개 사진이 담긴 포토북이 수록되어 ‘푸른 바다의 전설’을 사랑하던 시청자들에게 기념적인 선물이 될 것이다.

[푸른 바다의 전설 OST] 앨범은 24일 전국의 음반 매장에서 구매할 수 있다.


앨범사양
- 2CD, 총 34곡 수록
- 앨범 사이즈 : 가로 150 * 세로 210 (mm)
- 북클릿(포토북 형태) : 80쪽 (40장)

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Sound Of Ocean [Ryo Yoshimata]00:02:58
02.어디선가 언젠가 [성시경]00:04:33
03.그대라는 세상 [윤미래]00:03:39
04.너에게 기울어가 [정엽]00:03:48
05.Love Story [린]00:03:26
06.설레이는 소년처럼 [하현우(국카스텐)]00:03:31
07.바람꽃 [이선희]00:04:13
08.바보야 [켄(VIXX)]00:03:15
09.만에 하나 [세정(구구단)]00:04:17
10.하루에 하나씩 [박윤하]00:03:10
11.내가 왜 이럴까 [커피소년]00:03:15
12.Memories [Ryo Yoshimata]00:03:29
13.The Last Time [Ryo Yoshimata]00:01:58
DISK(CD) 2.
01.숨겨진 이야기 [feat. 한아름] [두번째달]00:03:56
02.나의 이름 [feat. 한아름] [두번째달]00:02:39
03.다음 이 시간에 [두번째달]00:01:46
04.너를 찾아가는 길 [두번째달]00:01:32
05.인어의 바다1 [두번째달]00:01:50
06.인어의 바다2 [두번째달]00:02:23
07.인어의 바다3 [두번째달]00:01:48
08.사라진 기억 [feat. 한아름] [두번째달]00:01:28
09.달콤한 기다림 [두번째달]00:02:09
10.함께라서 좋아 [두번째달]00:02:37
11.네가 서있는 그곳 [두번째달]00:02:33
12.기대할게! [두번째달]00:02:30
13.등대 [두번째달]00:01:53
14.꿈속에서 [feat. 한아름] [두번째달]00:02:29
15.사라진 기억 reprise [두번째달]00:02:57
16.마음이 보여 [두번째달]00:03:16
17.진주의 정성 [두번째달]00:02:41
18.Agent Blue [두번째달]00:01:22
19.내가 살던 곳에는 [두번째달]00:02:10
20.나의 이름 reprise [두번째달]00:04:35
21.다시 만날 수 있을까 [두번째달]00:03:34

참여 아티스트 정보

 • - 김세정 [KIM SEJEONG] (싱어)
 • - 두번째달 [SECOND MOON] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
 • - 린 (LYN) [LYN] (싱어)
 • - 박윤하 [PARK YUNHA] (싱어)
 • - 성시경 [SUNG SIKYUNG] (싱어)
 • - 요시마타 료 [YOSHIMATA RYO] (작곡)
 • - 윤미래 [YOON MIRAE] (싱어)
 • - 이선희 [LEE SUNHEE] (싱어)
 • - 정엽 [JUNG YUP] (싱어)
 • - 커피소년 [COFFEE BOY] (싱어)
 • - 켄 (KEN) [KEN] (싱어)
 • - 하현우 [HA HYEONWOO] (싱어)
 • - 한아름 [HAN AREUM] (피쳐링 (FEATURING))