taegsiunjeonsa-OST-VDCD6679-8809355974453 Mở rộng

택시운전사 O.S.T

VDCD6679 / 8809355974453

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

1200만 관객을 감동시킨 2017년
최고 흥행작 - “택시운전사” OST
고스란히 남아있는 깊고 진한
영화의 여운, 음악으로 전합니다


송강호, 토마스 크레취만, 유해진, 류준열 등 주연배우와 박혁권, 최귀화, 엄태구 같은 씬 스틸러들의 열연이 어우러져 “택시운전사”는 1200만 명 이상의 관객을 동원하며 2017년 최고의 흥행작이 되었다. 대중성은 물론 작품성도 인정받아 2018년 90회 미국 아카데미 시상식 한국영화 출품작으로 선정된 “택시운전사”.

“접속”,”올드보이”,”클래식”, “뷰티 인사이드”, “내부자들” 등 이루 헤아릴 수 없는 거장 조영욱 음악감독과 홍대성, 조혜원, 이명로 작곡가군단이 함께 한 The Soundtrack Kings는 26곡의 “택시운전사” 오리지널 사운드트랙 앨범을 완성해 ‘깊고 진한 영화의 여운을 감동 가득한 음악’으로 전한다.

영화 전반부에 흐르던 경쾌하면서 중독성강한 <화창한 오월의 어느 날>, <국도극장 앞>, <광주로 가는 길>같은 곡들 비롯해 러닝 타임 10분의 대곡 <악몽의 순간들>과 <견딜 수 없는 아픔> <거리의 비극>, <남겨진 사람들> 등의 트랙은 오케스트레이션의 웅장하면서도 비장미 넘치는 사운드로 듣는 이의 가슴 깊은 곳까지 파고든다.

1번부터 26번 곡까지 한 트랙도 놓칠 수 없는 놓쳐서는 안 되는 앨범이 바로 “택시운전사”OST다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.화창한 오월의 어느 날00:01:40
02.퇴근길00:00:54
03.국도극장 앞00:02:16
04.택시 운전사00:00:30
05.광주로 가는 길00:01:56
06.샛길로00:00:42
07.장벽을 넘어00:00:47
08.초대받지 않은 손님00:01:39
09.좌회전00:01:13
10.무료 주유소00:01:41
11.광주역 광장00:01:58
12.거리의 시위대00:02:37
13.여기 오는 게 아니었는데00:02:45
14.무지의 경계선00:01:55
15.악몽의 순간00:10:02
16.두고 온 손님00:02:52
17.견딜 수 없는 아픔00:04:55
18.거리의 비극00:05:26
19.금남로00:04:21
20.검문소00:03:29
21.남겨진 사람들00:05:11
22.살아 남은 자의 슬픔00:01:31
23.거리에 홀로 남아00:02:51
24.광화문으로00:03:14
25.어둠을 넘어00:04:23
26.그리운 얼굴들00:02:17

참여 아티스트 정보

  • - DEUTSCHES FILMORCHESTER BABELSBERG (심포니아)
  • - THE SOUNDTRACK KINGS
  • - 이명로 [LEE MYOUNGRO] (작곡)
  • - 이영칠 [LEE YOUNGCHIL] (지휘)
  • - 조영욱 [JO YEONGUK] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 조혜원 [CHO HYEWON] (작곡)
  • - 홍대성 [HONG DAESUNG] (작곡)