K-POP-OST-BEST-COLLECTION-2CD-jaebalmae-WMED0164-8809447089263 Mở rộng

K-POP - O.S.T (BEST COLLECTION) (2CD) 재발매

WMED0164 / 8809447089263

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개


최고의 K-POP 드라마 O.S.T 와 최초 수록곡 다수 수록된 소장가치 만점의 명품 콜렉션!!

K-POP을 대표하는 최고의 보컬리스트들이 부른 명품 O.S.T 모음집~! 이승철, 박정현, 바비킴, 김연우, 정엽, 김태우, 이선희, 케이윌, 김조한, 왁스, 럼블피쉬, 이현(8eight), KCM, 먼데이키즈, 윤하, 나르샤(브라운아이드걸스), 레이나(애프터스쿨), 이정, 이현섭(노바소닉) 등다른 컴필레이션에 없는 O.S.T 최초 수록곡 다수~! ‘사랑을 말해요’(지아), ‘떨어진다 눈물이’(왁스), ‘최고의 사랑’(이현), ‘그대가 올까요’(지아), ‘You Are My Love’(김연우), ‘세상 그 누구보다’(박정현), 빗물이 내려서(김태우), ‘떠나지마’(이선희), ‘Missing You’(KCM)’ 등~~

상품이미지

K-POP-OST-BEST-COLLECTION-2CD-jaebalmae-WMED0164-8809447089263

수록곡

DISK(CD) 1.
01.사랑을 말해요 (MBC 금 나와라 뚝딱!)
02.떨어진다 눈물이 (MBC 보고싶다)
03.최고의 사랑 (SBS 패션왕)
04.그대가 올까요 (MBC 닥터 진)
05.그 사람 (KBS 제빵왕 김탁구)
06.죽을만큼 사랑해 (KBS 브레인)
07.아무일도 없었다 (SBS 49일)
08.Missing You (SBS 대물)
09.I Love You (KBS 아가씨를 부탁해)
10.Perhaps Love(사랑인가요) (MBC 궁)
11.You Are My Love (SBS 내게 거짓말을 해봐)
12.말도 안돼 (MBC 개인의 취향)
13.혼자 지는 달 (SBS 쩐의 전쟁)
14.친구 (SBS 유리화)
DISK(CD) 2.
01.세상 그 누구보다 (KBS 스파이 명월)
02.마법의 성 (MBC 보고싶다)
03.빗물이 내려서 (MBC 개인의 취향)
04.이밤이 지나가면 (SBS 내게 거짓말을 해봐)
05.자체발광 (KBS 자체발광 그녀)
06.일년을 하루같이 (SBS 쩐의 전쟁)
07.My Love (SBS 발리에서 생긴 일)
08.그댈 위한 사랑 (SBS 천국보다 낯선)
09.그리고 사랑해 (MBC 지고는 못살아)
10.사랑은 어쩔 수 없네요 (KBS 아가씨를 부탁해)
11.다 너니까 (MBC 황금 물고기)
12.떠나지마 (SBS 대물)
13.너의 가슴으로 가는 길 (SBS 스마일 어게인)
14.사랑탐험 (MBC 밤이면 밤마다)

참여 아티스트 정보

 • - 김연우 [KIM YOUNWOO] (싱어)
 • - 김조한 [KIM JOHAN] (싱어)
 • - 김태우 [KIM TAEWOO] (싱어)
 • - 김형준 [KIM HYUNGJUN] (싱어)
 • - 나르샤 [NARSHA] (싱어)
 • - 더 에어 [THE AIR]
 • - 럼블피쉬 [RUMBLE FISH]
 • - 레이나 [RAINA] (싱어)
 • - 먼데이 키즈 [MONDAY KIZ]
 • - 멜로디데이 [MELODY DAY]
 • - 미료 [MIRYO] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 바비 킴 [BOBBY KIM] (싱어)
 • - 박정현 [PARK JEONGHYEON] (싱어)
 • - 부가킹즈 [BUGA KINGZ]
 • - 왁스 [WAX] (싱어)
 • - 윤상현 [YOON SANGHYUN] (싱어)
 • - 윤하 [YOUNHA] (싱어)
 • - 이동건 [LEE DONGGEON] (싱어)
 • - 이선희 [LEE SUNHEE] (싱어)
 • - 이승철 [LEE SEUNGCHUL] (싱어)
 • - 이정 [LEE JUNG] (싱어)
 • - 이현 [LEE HYUN] (싱어)
 • - 이현섭 [LEE HYEONSEOP] (싱어)
 • - 정엽 [JUNG YUP] (싱어)
 • - 지아 (ZIA) [ZIA] (싱어)
 • - 케이씨엠 [KCM] (싱어)
 • - 케이윌 [K.WILL] (싱어)
 • - 하울 [HOWL] (싱어)