myujikeol-widaehan-kaescheubi-REBOOT-OST-2CD-baeudeul-potokadeu-laendeom1jong-MBMC1329-8809447082837 Mở rộng

뮤지컬 위대한 캣츠비 [RE:BOOT] O.S.T (2CD) [배우들 포토카드 랜덤1종]

MBMC1329 / 8809447082837

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

606 943 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 606 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 606 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 909 ₫.

음반소개

공연의 막이 내려도 가슴속에서 울려 퍼질 뮤지컬 넘버
위대한 캣츠비[RE:BOOT] OST.


지난해 2015년 11월 07일 뮤지컬 위대한 캣츠비[RE:BOOT]가 새롭게 리부트가 되어 송스루(song-through)로 세상으로 나왔습니다.

국내 최고 제작진과 출연진이 만들어낸 위대한 캣츠비[RE:BOOT]는 공연이 끝나도 가슴 한쪽에 담아둘 수 있는 넘버들을 알리기 위하여 OST 앨범 제작을 결심하게 되었습니다.
그것은 바로 텀블벅 OST 크라우드 펀딩 프로젝트.
2015년 10월 15일부터 11월 15일까지 한 달간 총 116명의 후원자분의 관심과 도움으로 프로젝트에 성공하였습니다.
이렇게 OST 제작이 시작된 후 2016년 1월 드디어 발매되었습니다.
25개의 뮤지컬 넘버와 감사한 마음을 담아 '보너스 트랙(Bonus Track)' 5곡을 추가하여 총 30곡이 수록된 앨범입니다.
뮤지컬 위대한 캣츠비[RE:BOOT]의 특징 중 하나인 기타, 키보드, 드럼, 베이스가 있는 5인조 라이브밴드가 함께하였으며, 앨범의 첫 곡부터 마지막 곡까지 들으면 공연 전체를 알 수 있는 송스루 뮤지컬 OST입니다.
넘버 한 곡 한 곡마다 그리고 한 소절마다 모든 출연진과 제작진이 집중하여 목소리에 감정을 담았습니다.

완성도 높은 앨범인 OST 앨범은 공연이 끝나도 다시 한 번 뮤지컬 넘버를 되뇌고 새겨볼 수 있길 바라봅니다.
세상 밖으로 나온 뮤지컬 위대한 캣츠비[RE:BOOT] OST, 앨범에 어떠한 감동이 담겨있는지 기대할 만한 것입니다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.얄궂은 장난/끝그리고 시작 [제나, 정동화, 이시유, 김영철, 유주혜, 이병준]
02.6년과 3일 사이 [손동운, 선우]
03.사랑이란 몹쓸 병 Part 1 [강기둥, 이시유, 이규형, 김대종]
04.촉촉촉 Waltz [ 손동운, 이시유, 유주혜]
05.사랑이란 몹쓸 병 Part 2 [정동화, 문성일, 제나, 유주혜]
06.예측할 수 없는 사람 [강기둥, 유주혜]
07.그림자놀이 [손동운, 선우]
08.예쁜 사람, 너라면… [정동화, 이시유, 유주혜]
09.두 여자와 한 남자 [선우, 유주혜]
10.변할거에요. [이시유, 이병준]
11.하운두의 사랑도 사랑은 사랑,‘빈티리’의 행복 [손동운, 김영철]
12.꿈 [정동화, 선우, 문성일, 김대종, 김송이]
13.별과 당신, 그리고 프로방스 [강기둥, 유주혜]
14.Bonus Track 6년과 3일 사이 [정동화, 선우]
15.Bonus Track 6년과 3일 사이 [강기둥, 이시유]
16.Bonus Track 변할거에요. [선우, 김대종]
DISK(CD) 2.
01.얄궂은 장난 Rep [김송이]
02.고백 / 비밀의방 1 [문성일, 선우, 김대종, 제나]
03.욕망의 지도 [정동화, 이규형, 이시유, 유주혜]
04.생각할 시간 [손동운, 유주혜, 이병준]
05.비밀의 방 Part 2 [정동화, 김영철, 제나]
06.그림자놀이 Rep [문성일, 이시유, 유주혜, 김송이]
07.오리의 꿈 [이규형, 선우]
08.무슨 병이 그리 깊이 들어 [강기둥, 이시유, 유주혜, 김대종]
09.내 악몽을 끊어줘 [손동운, 선우, 김영철]
10.겨울 그리고 봄 [문성일, 선우]
11.백조가 될거야 [정동화]
12.우리의 프로방스 Rep [강기둥, 이시유, 이규형, 유주혜, 이병준, 김송이]
13.Bonus Track 얄궂은 장난 Rep [제나]
14.Bonus Track 오리의 꿈 [김영철, 이시유]

참여 아티스트 정보

 • - 강기둥 [KANG KIDUNG] (싱어)
 • - 김대종 [KIM DAEJONG] (싱어)
 • - 김송이 [KIM SONGI] (싱어)
 • - 김영철 [KIM YOUNGCHUL] (싱어)
 • - 문성일 [MUN SEONGIL] (싱어)
 • - 선우 [SUN WOO] (싱어)
 • - 손동운 [SON DONGUN] (싱어)
 • - 유주혜 [YU JUHYE] (싱어)
 • - 이규형 [LEE KYUHYEONG] (싱어)
 • - 이병준 [LEE BYEONGJOON] (영화배우)
 • - 이병준 [LEE BYEONGJUN] (싱어)
 • - 이시유 [LEE SEEU] (싱어)
 • - 정동화 [JUNG DONGHWA] (싱어)
 • - 제나 [XENA] (싱어)