neoleul-salanghan-sigan-OST-SBS-deulama-2CD-jaebalmae-WMED0816-8809516264188 Mở rộng

너를 사랑한 시간 O.S.T - SBS 드라마 (2CD) 재발매

WMED0816 / 8809516264188

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

408 809 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 408 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 408 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 612 ₫.

음반소개

SBS 드라마 너를 사랑한 시간 OST 전체 음원 공개

SBS 드라마 “너를 사랑한 시간“ OST의 ALL TRACK이 공개됐다. 이번 OST는 너를 사랑한 시간을 완성했던 모든 곡들을 팬들에게 선물하는 마음에서, 극중에서 들을 수 있었던 BGM까지 동시에 공개하게 되었다.

너를 사랑한 시간” OST는 규현이 부른 감성 발라드 "우리가 사랑한 시간"으로 포문을 열었다. 옥상달빛의 특유의 감성이 담긴 "내 사랑의 노래"는 누군가 알게 될까 서둘러 생각을 지우는 여자의 수줍은 마음을 담은 노래이며, SBS 서바이벌 오디션 프로그램 'K팝 스타 시즌4'의 주인공인 정승환의 참여로 수많은 화제와 사랑을 받은 "너를 사랑한 시간"은 드라마와 마찬가지로 오랜 친구 사이였지만 다가가지 못하는 두 사람의 마음을 오롯이 담아낸 곡으로, 올해 스무 살이라는 나이를 가늠할 수 없을 정도로 깊은 감수성과 호소력을 지닌 정승환의 매력을 한 번에 느낄 수 있는 노래이다.
PART 4. "마음이 가네"는 과하게 포장하지 않은 악기 구성과 레트로한 편곡이 풋풋하고 낭만적인 분위기를 살리고 쉽게 따라 부를 수 있는 후렴구와 기타, 건반, 보컬 모두가 유니즌으로 같이 연주하는 멜로디 부분으로 훅(Hook)을 만들어, 애브리싱글데이만의 발랄함이 표현된 곡이며, PART 5. 수지의 "왜 이럴까"는, 미디움 풍의 발라드 곡으로 주인공 하나의 마음을 대변한 듯한 가사에 수지의 맑고 청아한 보이스가 더해져 극의 몰입도를 높였고, 수지가 자신이 출연하지 않는 작품임에도 불구하고 이례적으로 OST 참여 의사를 밝혀와 그 소식 만으로 큰 화제가 되었다. PART 6. "너와의 거리"는 "마음이 가네"와는 다른 분위기의 곡이다. 곡 초반부의 반복되는 기타 아르페지오와 신스 사운드 위에 속삭이는 보컬이 어우러져 몽환적인 분위기를 연출하다가 후렴구에서는 이와는 상반되는 느낌의 다이나믹한 모던락 사운드를 연주하여 두 가지의 다른 느낌을 표현하였다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.우리가 사랑한 시간 [규현]
02.내 사랑의 노래 [옥상달빛(OKDAL)]
03.너를 사랑한 시간 [정승환] (TITLE)
04.마음이 가네 [에브리싱글데이]
05.왜 이럴까 [수지]
06.너와의 거리 [에브리싱글데이]
07.우리가 사랑한 시간 (Inst.) [규현]
08.내 사랑의 노래 (Inst.) [옥상달빛(OKDAL)]
09.너를 사랑한 시간 (Inst.) [정승환]
10.마음이 가네 (Inst.) [에브리싱글데이]
11.왜 이럴까 (Inst.) [수지]
12.너와의 거리 (Inst.) [에브리싱글데이]
DISK(CD) 2.
01.Always - Various Artists
02.Celebrate - Various Artists
03.Lover or Friend - Various Artists
04.Anonymous - Various Artists
05.Tiny Hug - Various Artists
06.Shifting Hearts Gt. - Various Artists
07.The Distance Between Us Strings - Various Artists
08.Groupie - Various Artists
09.1234 - Various Artists
10.Believe - Various Artists
11.Corona - Various Artists
12.Little Bird Strings - Various Artists
13.Happy End - Various Artists
14.Sundown - Various Artists
15.Can We Love - Various Artists

참여 아티스트 정보

  • - 규현 [KYUHYUN] (싱어)
  • - 수지 [SUZY] (싱어)
  • - 에브리 싱글 데이 [EVERY SINGLE DAY]
  • - 옥상달빛 [OKDAL]
  • - 정승환 [JUNG SEUNGHWAN] (싱어)