yeojaleul-ullyeo-OST-MBC-jumaldeulama-DK0858-8808678308594 Mở rộng

여자를 울려 O.S.T - MBC 주말드라마

DK0858 / 8808678308594

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

MBC주말드라마 [여자를 울려 Original Motion Picture Soundtrack] 발매
가창 트랙과 스코어를 포함 전체 트랙 온, 오프라인 발매
영상음악계의 대표 그룹 무비클로저 참여


주말드라마 시청률 1위로 화제 가운데 막을 내린 MBC 주말드라마 [여자를 울려]의 Original Motion Picture Soundtrack이 발매된다.
MBC 주말드라마 [여자를 울려]는 하나뿐인 아들의 죽음으로 직장도 그만두고 아들이 다니던 학교 앞에서 간이식당을 하면서 아들의 기억을 잃지 않으려 노력하며 아들을 죽음으로 몰아넣은 실체들과 힘겨운 용서의 과정을 거쳐 치유해가는 드라마. 김정은, 송창의, 하희라, 이태란 등 출연 배우들의 열연과 흥미진진한 스토리 전개로 주말드라마 시청률 1위의 자리를 지키며 뜨거운 반응 가운데 종영하였다.
이번 발매되는 [여자를 울려 Original Motion Picture Soundtrack]은 그동안 드라마를 통해 삽입되며 극 중 인물들의 감정을 대변하였던 가창 트랙들과 드라마의 완성도를 높여 주었던 19곡의 스코어 트랙을 함께 묶어서 온라인과 오프라인으로 함께 발매된다.
가창 트랙은 절대 감성의 보컬 화요비가 부른 애틋한 러브테마 ‘너도 나처럼’을 비롯해서 실력파 여성 보컬리스트 디아의 ‘Game Set', 덕인을 향한 진우의 진솔한 고백을 담은 한경수의 ‘당신은 사랑을 해본 적 있나요', 덕인의 애절한 이별테마 자몽의 ‘나를 잊지 말아요’와 어반포크밴드 허핑식의 ‘괜찮아’ 등이 수록되어 있으며 스코어 트랙은 대한민국 영상음악계의 명실상부한 대표 그룹 무비클로저의 김준석 음악감독과 정세린 음악감독의 지휘 아래 신은래, 전세진, 구본춘, 이윤지, 노유림, 전졸리 등 젊은 음악인들의 참여로 완성된 트랙들로 채워져 있다. [여자를 울려 Original Motion Picture Soundtrack]은 9월 30일 온라인과 오프라인 동시에 발매된다.

[Credit]
Lyrics by 박성일(copykumo), 서동성, 정성주, 김진훈), 매드하우스
Composed by 김준석, 정세린, 신은래, 전세진, 구본춘, 이윤지, 노유림, 전졸리, 박성일(copykumo), 김현식, 김진훈, 매드하우스
Arranged by 신은래, 전세진, 구본춘, 이윤지, 노유림, 전졸리, 박성일(copykumo), 김진훈, 엉클샘, 매드하우스

Keyboard & Piano 신은래, 정세진, 구본춘, 이윤지, 노유림, 전졸리, 박성일(copykumo), 김진훈
Programing 박성일(copykumo), 김진훈, 매드하우스
Acoustic & Electric Guitar 고태영, 정세진, 엉클샘, 정수완, 홍준호
Violin Solo 이경 / V. Cello Solo 김소연
Orchestra 정덕근 스트링
1st Violin 정덕근, 김지현, 임수진, 최정윤 / 2nd Violin 이하영, 노현주, 김남현 / Viola 김혜련, 임진아 / V. Cello 남정현, 이희수
Orchestra La Musica
1st Violin 이경, 이은정, 권희정 / 2nd Violin 노현주, 김미현, 손아롱 / Viola 이현주, 김유리 / V. Cello 김소연

Song Mixed by 정기홍, 박무일(Seoul Studio), 박승천(Movie Closer)
Song Recorded by 정기홍, 박무일(Seoul Studio), 박승천(Movie Closer)
Assistant Recording Engineer 지용주(Seoul Studio)
Score Recorded & Mixed by 박승천(Movie Closer)
Mastered by 전훈(Sonic Korea)

수록곡

DISK(CD) 1.
01.괜찮아00:03:37
02.너도 나처럼00:04:12
03.당신은 사랑을 해본 적 있나요00:04:02
05.나를 잊지 말아요00:03:46
06.Title of 여자를 울려00:00:35
07.함께가는 길00:02:34
08.가슴에 묻다00:03:26
09.학교 앞 밥집00:02:15
10.따뜻한 식탁00:02:03
11.네 마음 깊은 곳00:02:10
12.분노의 삶00:02:58
13.끝나지 않은 이야기00:01:48
14.웃음 요가00:01:27
15.사고뭉치00:01:34
16.살금살금00:01:47
17.경찰아줌마00:02:13
18.불편한 진실00:02:03
19.끝나지 않은 아픔00:01:52
20.외로운 눈빛00:01:51
21.깊어가는 골00:02:29
22.텅빈 마음00:02:57
23.형사 덕인00:02:43
24.그래도 우리에겐..00:02:46
25.Game Set (Feat. 마티)00:03:18

참여 아티스트 정보

  • - 마티 [MATHI] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 무비클로저 [MOVIE CLOSER] (작곡)