naemsaeleul-boneun-sonyeo-OST-SBS-deulama-seupesyeol-2CD-L200001118-8804775062797 Mở rộng

냄새를 보는 소녀 O.S.T - SBS 드라마 스페셜 (2CD)

L200001118 / 8804775062797

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

446 429 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 446 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 446 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 669 ₫.

음반소개

상반기 OST 1위를 기록한 SBS 수목드라마 ‘냄새를 보는 소녀’ 전체 음원 공개

박유천, 신세경, 남궁민, 윤진서가 주연을 맡은 SBS 수목드라마 "냄새를 보는 소녀" (연출 백수찬 작가 이희명) 의 OST 전체 음원과 최고의 음악감독 박세준의 BG음원 전체가 풍성하게 공개 되었다. 이와 동시에 오프라인 매장에서도 함께 공개하면서 마지막으로 다시 한번 ‘냄보소’의 음악에 빠져 있던 시청자들에게 무각 커플의 달달함에 빠져들 수 있는 위안을 선사한다.
또한, 구가의서, 신사의 품격 등 OST의 히트메이커 박세준 음악감독은 ‘냄보소’로 또 한번의 OST 히트메이커로 자리매김 하였으며 연쇄 살인범을 잡아가는 긴장감 넘치는 음악과 박유천, 신세경의 알콩 달콩 로맨스 음악까지 최고의 음악을 선사하였다.
이렇듯 상반기 최고의 화제의 드라마에 OST순위 1위 등 기록들을 갈아치운 "냄새를 보는 소녀" (연출 백수찬 작가 이희명) 는 주비(써니힐)과 장이정(히스토리)이 부른 ‘아리송해’을 시작으로 상반기 최고의 히트곡인 '로꼬', ‘여자친구(유주)'의 ‘우연히 봄’, '엠씨더맥스', ‘스윗소로우’, 계범주, 제미니, 어쿠루브, 송유빈, 김나영, 탑독(야노,상도), 엔씨아 등 국내 최고의 가수들이 참여하여 상반기 최고의 OST로 탄생 하였다고 OST 제작사인 (주)도너츠 뮤직은 밝혔다.
특히 ‘우연히, 봄’은 빅뱅, 샤이니, 보아, 박진영 , 미쓰에이 등의 톱가수들의 컴백에도 굳건히 전체 음원차트 5위를 기록하며 순항중이며, 각종 SNS(유튜브, 페이스북, 인스타그램)에서도 핫 이슈가 되며 벚꽃 엔딩에 이은 봄 시즌송으로도 바람 몰이 중이다.
상반기 OST 1위를 기록한 SBS 수목드라마 ‘냄새를 보는 소녀’ 는 전체 음원 공개를 통해 다시 한번 시청자들을 찾아간다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.아리송해 [주비(써니힐),장이정(히스토리)]
02.우연히 봄 [로꼬, 유주(여자친구)]
03.첨이야 [계범주]
04.난 오늘도 [제미니]
05.그 남잔 말야 [앰씨더맥스] (TITLE)
06.전부이니까 [스윗소로우]
07.Honey [어쿠루브]
08.5분만더 [앤씨아, 탑독( yano ,상도)]
09.저기요 [젤리쿠키]
10.흔한이별 [송유빈+김나영]
DISK(CD) 2.
01.냄새 보러가자! [V.A] (TITLE)
02.사랑의 향기 [V.A]
03.Green Eyes [V.A]
04.권재희 [V.A]
05.Smelly Mission [V.A]
06.동명이인 [V.A]
07.Shadowy Memory [V.A]
08.KCSI [V.A]
09.감각이 없다 [V.A]
10.Split up [V.A]
11.웃음을 찾아서 [V.A]
12.이별의 느낌 [V.A]
13.너를 보낸다 [V.A]
14.Treadmill [V.A]
15.Psychopath [V.A]
16.SMELLS LIKE FUN [V.A]
17.FIND HIM [V.A]
18.Mission control [V.A]
19.Barcode killing machine [V.A]
20.HELL GATE [V.A]
21.Prosopagnosia [V.A]
22.RED SCENT [V.A]
23.Serial killer [V.A]
24.사쿠라 [V.A]
25.어머나! [V.A]
26.냄새가 보인다 [V.A]
27.아리송송 [V.A]
28.나만의 테크닉 [V.A]
29.경찰청 사람들 [V.A]
30.비밀의 방 [V.A]
31.감각을 찾아서 [V.A]

참여 아티스트 정보

 • - 김나영 [KIM NAYOUNG] (싱어)
 • - 로꼬 [LOCO] (싱어)
 • - 박세준 [PARK SEJUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
 • - 범주 [BUMZU] (싱어)
 • - 상도 [SANGDO] (싱어)
 • - 세컨 라운드 [SECOND ROUND]
 • - 송유빈 [SONG YUVIN] (싱어)
 • - 스윗소로우 [SWEET SORROW]
 • - 앤씨아 [NC.A] (싱어)
 • - 야노 [YANO] (싱어)
 • - 엠씨 더 맥스 [MC THE MAX]
 • - 유주 [YUJU] (싱어)
 • - 장이정 [CHANG IJEONG] (싱어)
 • - 제미니 [JAEMINY] (싱어)
 • - 젤리쿠키
 • - 주비 [JUBI] (싱어)