mai-peulinseseu-OST-PART2-MBC-deulama-jaebalmae-WMED0318-8809447083421 Mở rộng

마이 프린세스 O.S.T PART.2 - MBC 드라마 (재발매)

WMED0318 / 8809447083421

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

송승헌 김태희 주연 MBC 수목 미니시리즈[마이 프린세스]O.S.T PART 2
‘비스트’ 양요섭 "그 사람을 아껴요", ‘포미닛’ 전지윤 "오아시스" 솔로곡으로 새로운 매력 발산!!인기리에 방영중인 MBC 드라마 ‘마이 프린세스’(극본 장영실 / 연출 권석장, 강대선 / 제작 커튼콜제작단)의 오리지널 사운드 트랙 앨범 PART 2가 출시된다. 최근 한류 열풍의 주역으로 주목받고 있는 아이돌 그룹 ‘비스트’, 걸 그룹 '포 미닛'이 PART 1에 이어 이번에도 새로운 도전에 나서서 주목을 끌고 있다.

이번에 출시하는[마이 프린세스 PART 2]의 첫 곡을 차지한 노래는 ‘비스트’의 리드 보컬 양요섭이 솔로로 가창에 참여한 "그 사람을 아껴요"(작사 심현보/작곡 김형석)이다. 달콤한 가사와 멜로디가 친근한 곡으로 드라마 속에서 이설공주(김태희 분)를 애타게 바라보는 박해영(송승헌 분)의 테마곡으로 사용되고 있다. 양요섭은 그룹 활동과는 또 다른 매력의 가창력을 선보이고 있어 비스트 팬들에게는 또 다른 즐거움이 될 것이 확실하다.
두 번째 수록곡은 ‘옥상달빛’"곰인형"(작사/작곡 문성남)으로 드라마 극중 이설공주 김태희가 어릴 적 추억을 회상하는 장면에 자주 사용되는 곡으로 드라마 분위기에 잘 녹여져 있다.
걸 그룹 ‘포미닛’전지윤이 솔로로 참여한 세 번째 곡 "오아시스"는 인디 그룹 ‘에브리 싱글 데이즈’의 문성남이 작사/작곡한 곡으로 가사와 멜로디가 전체적으로 경쾌한 곡이다. 전지윤이 댄스 그룹 활동하면서 보여준 적이 없는 꾸미지 않은 순수한 보컬의 매력을 뽐내고 있어 주목된다.수록곡

DISK(CD) 1.
01.그 사람을 아껴요 [양요섭 (비스트)]00:03:55
02.곰인형 [옥상달빛]00:03:42
03.오아시스 [전지윤 (포미닛)]00:02:46
04.U.F.O [옥요한 (피아)]00:03:16
05.Young Princess [Carl Kanowsky, 문성남]00:02:45
06.마음 [에브리 싱글 데이]00:02:51
07.Falling (original ver.) [에브리 싱글 데이]00:02:40

참여 아티스트 정보

  • - 김형석 [KIM HYEONGSEOK] (작곡)
  • - 문성남 [MUN SEONGNAM] (작곡,작사)
  • - 심현보 [SHIM HYUNBO] (작사)
  • - 양요섭 [YANG YOSEOP] (싱어)
  • - 에브리 싱글 데이 [EVERY SINGLE DAY]
  • - 옥상달빛 [OKDAL]
  • - 옥요한 [YOHAN] (싱어)
  • - 전지윤 [JEON JIYOON] (싱어)