tamjeong-deo-bigining-OST-CMDC10658-8809435818196 Mở rộng

탐정 : 더 비기닝 O.S.T

CMDC10658 / 8809435818196

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

2015 추석, 코믹범죄추리극 <탐정: 더 비기닝>은 한국의 ‘셜록’을 꿈꾸는 추리광 ‘강대만’(권상우)과 광역수사대 레전드 형사 ‘노태수’(성동일)의 비공개 합동 추리작전을 담은 영화다.

코믹과 추리의 완벽한 조화로 올 추석 극장가를 사로잡을 <탐정: 더 비기닝>의 음악 작업에는 한국인 최초로 미국 헐리우드에 진출한 영화음악가로 알려진 정중한 음악감독이 참여하여 작품의 완성도에 기여하였다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.살아간다
02.신체검사
03.용의자 보러 가는 길
04.홍지야 미안하다
05.누굴까
06.지저분한 미행
07.동네 개는 죽지 않았다
08.예상적중
09.함정
10.우린 왜 이렇게 사는가
11.유죄
12.고무장갑은 늘어난다
13.자전거 경주
14.상남자 대만
15.마지막 추리
16.믿는다 건우야
17.시간을 왜 알려줄까
18.수사는 즐거워
19.발로 뛴다
20.여기까지
21.추리가 시작됐다
22.마지막 희생자
23.누군지 말해
24.교환살인
25.우리는 탐정
26.그렇게 난 흘러간다 [Feat. 장혁준]

참여 아티스트 정보

  • - 장혁준 [JANG HYEOKJUN] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 정중한 [JEONG JUNGHAN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))