hilleo-OST-KBS-wolhwadeulama-WMED0143-8809447088334 Mở rộng

힐러 O.S.T - KBS 월화드라마

WMED0143 / 8809447088334

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

316 012 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 316 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 316 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 474 ₫.

음반소개

조화로움과 세계적인 퀄리티의 [힐러]Original soundTrack 발매!
특별함을 더한 국내외 아티스트의 콜라보레이션.
드라마를 녹여 낸 소장가치 백배 score공개!


정치나 사회 정의 같은 건 그저 허울 뿐인 단어라고 생각하며 살던 청춘들이 부모세대가 남겨놓은 세상과 맞짱 뜨는 통쾌하고 발칙한 KBS월화드라마 <힐러 (연출 이정섭, 김진우 / 극본 송지나)>의 Original SoundTrack이 발매된다.

힐러Original Sound Track에는 긴장감 가득한 액션의 맛이 느껴지는 멋진 영상과 연애세포를 깨우는 아름다운 영상에 어우러지며 음악만으로 한 편의 드라마를 완성시킨 6곡의 가창곡과 18곡의 score가 담겨 힐러Original SoundTrack만의 특별함을 선사한다.

특히 덴마크 출신의 세계적인 밴드 마이클 런스 투 록 (Michael Learns To Rock- 이하 ‘MLTR)이 MLTR만의 매력으로 강한 남자의 부드러움을 표현한 ‘Eternel love’, 칠레 출신의 천재적인 싱어송라이터 야엘 메이어(yael Mayer)가 청아한 목소리로 힐링을 부르는 ‘When You Hold Me Tight’로 참여해 세계적인 아티스트의 음악과 한국감성의 콜라보로 퀄리티 높은 곡을 탄생시켰다.

테이의 성숙해진 감성과 허스키한 보이스가 만들어 낸 애절하면서도 로맨틱함이 녹아있는 ‘눈이 하는 말’, 청명한 목소리로 전하는 가슴 벅찬 설렘과 변치않는 여자의 순애보를 표현한 벤이 부른 ‘YOU’, 군더더기 없는 감정표현과 섬세한 가창력이 담아 낸 사랑으로 인해 알게 된 사랑의 감동이 고스란히 느껴지는 저스트의 ‘그대 때문에’는 물론, 극 중 힐러로서 강한 남자와 사랑에 있어 로맨티스트의 면모를 보인 지창욱이 직접 참여해 여심을 녹인 ‘지켜줄게’까지 가슴을 두드리는 설렘을 느낄 수 있다.

또한 방송 전 티저에서 공개 된 30초 만으로도 관심과 호응이 뜨거웠던 Openning Score ‘힐러’를 비롯하여 드라마를 풍성하게 채웠던 Score가 공개된다.
[베토벤 바이러스], [패션 70's], [제빵왕 김탁구], [더킹 투하츠], [정도전] 등 장르를 가리지 않고 드라마의 맛을 살려내는 OST의 거장 이필호 음악감독을 필두로 한 음악스탭들이 선사하는 아름답고 가슴 뜨거운 곡들이 드라마의 감동을 재현한다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.힐러00:02:36
02.Eternal Love [Michael Learns To Rock]00:04:16
03.When You Hold Me Tight [Yael Mayer]00:03:12
04.눈이 하는 말 [테이]00:03:36
05.YOU [벤 (Ben)]00:03:46
06.그대 때문에 [저스트]00:04:09
07.지켜줄게 [지창욱]00:04:10
08.침묵00:02:40
09.Love and Pain00:03:29
10.코드명 힐러00:02:15
11.멋있다 힐러00:02:09
12.김문호 기자00:02:32
13.지나간다00:03:15
14.세상을 품다00:03:59
15.정후사랑00:03:18
16.To Battle00:02:37
17.영신이의 꿈00:02:35
18.You Love Me00:02:08
19.아픔의 흔적00:02:58
20.해킹루트00:01:43
21.Healing me00:03:18
22.Trouble00:03:11
23.그들의 운명00:03:05
24.영원한 기억00:02:53

참여 아티스트 정보

  • - 마이클 런스 투 록 [MICHAEL LEARNS TO ROCK]
  • - 벤 (BEN) [BEN] (싱어)
  • - 야엘 메이어 [YAEL MAYER] (싱어)
  • - 이필호 [LEE PILHO] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 저스트 [JUST] (싱어)
  • - 지창욱 [JI CHANGWOOK] (싱어)
  • - 테이 [TEI] (싱어)