yagyeongkkun-ilji-OST-PART-1-MBC-wolhwa-deulama-VDCD6502-8809206258336 Mở rộng

야경꾼 일지 - O.S.T PART 1 (MBC 월화 드라마)

VDCD6502 / 8809206258336

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

MBC 새 월화특별기획
판타지 로맨스 활극 [야경꾼 일지]
O.S.T ALBUM PART. 01

단 1회 만에 월, 화 미니시리즈 시청률 왕좌를 기록한 “야경꾼 일지” 조선시대를 배경으로 귀신을 부정하는 자와 귀신을 이용하려는 자, 그리고 귀신을 물리치려는 자, 세 개의 세력 사이에서 펼쳐지는 이야기를 경쾌한 감각으로 그려낸 판타지 로맨스 활극이다. 매주 월, 화 밤 10시에 시청자들을 찾아간다 최강창민, 김태우, EDEN 의 호소력 짙은 하모니와 주인공들의 대사가 함께 어우러져 새로운 O.S.T 의 시도로 평가 받고 있다. 배경음악과 배우들의 명대사 그리고 최고의 가수들의 음악까지 한번에 즐길 수 있는 앨범이 될 것이다. 24페이지에 다다르는 포토 화보와 포토카드와 포스터 까지 애장품으로 이 모든 것을 함께 가져 갈 수 있는 절호의 기회이다.


* 제품 구성
- CD (24PAGE 포토화보)

수록곡

DISK(CD) 1.
02.A NEW HOPE
03.갈데도 없고 도와줄 사람도 없어…(드라마 대사)
04.너라서
05.남의 상처는 보시는분이 어찌…(드라마 대사)
06.사랑한다 그말을 못해서
07.어찌 그리 재미없는 말만 골라하는지
08.COME TO ME
09.임무를 부여받았습니다
10.Ready to Bust (연주곡)
11.I am Saddam (연주곡)
12.전설의 탄생 (연주곡)
13.The Roar (연주곡)
14.죽음의 성물 (연주곡)
15.Meteor shower (연주곡)

참여 아티스트 정보

  • - 김태우 [KIM TAEWOO] (싱어)
  • - 이든 [EDEN]
  • - 최강창민 [MAX CHANGMIN] (싱어)