wang-ui-eolgul-OST-KBS-sumogdeulama-KTMCD0498-8809269504517 Mở rộng

왕의 얼굴 O.S.T - KBS 수목드라마

KTMCD0498 / 8809269504517

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

한류 음악감독 오준성 작곡가의 또 하나의 마스터피스 KBS 수목드라마 ‘왕의 얼굴’ 정규 OST 발매

각종 화제를 뿌리며 시청자들의 눈을 사로잡았던 KBS 수목 드라마 ‘왕의 얼굴’(연출 윤성식, 극본 이향희, 서인국, 조윤희, 이성재, 신성록, 김규리 주연)의 정규 OST 앨범이 출시 되었다.
드라마 왕의 얼굴은 자신의 운명에 도전했던 비운의 왕자 광해가 참혹하게 견뎌왔던 16년간 세자시절 이야기로, 광해가 왕의 자리에 앉기까지의 역경을 견뎌낸 성공스토리이자 여인 김가희와의 아름답지만 비극적인 사랑이야기다.

이번에 공개된 ‘왕의 얼굴’ OST는 왕의 얼굴 음악감독이자 한류 음악감독으로 유명한 오준성 작곡가가 총 지휘하여 모든 곡을 작곡하였으며, 드라마 주요 장면에 삽입되어 감동을 극대화 했던 정동하의 ‘안녕 그 말’, 걸스데이 민아의 ‘한 사람’, 손승연의 ‘그대라서’ 주제곡들과 스코어 뮤직 22곡이 수록 되었다.

특히 이번 ‘왕의 얼굴’ OST는 ‘꽃보다 남자’, ‘시티 헌터’, ‘신의’, ‘주군의 태양’ 등을 통해 한국 드라마 OST의 수준을 한 단계 업그레이드 시킨 오준성 작곡가의 화려한 편곡과 60인조 오케스트라의 웅장한 연주가 돋보이는 스코어뮤직이 인상적으로, 드라마 팬들과 리스너들의 귀를 더욱 즐겁게 해줄 것이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.안녕 그 말 [정동하]00:04:19
02.한 사람 [민아 (걸스데이)]00:04:03
03.그대라서 [손승연]00:04:31
04.King And Kingdom00:02:34
05.King's Son00:02:20
06.Dancing With Butterfly00:01:46
07.Untouchable Destiny00:02:22
08.Agony Of A King00:02:19
09.Guardian Of Justice00:01:55
10.Prince Be Ambitious00:02:10
11.Secret Party00:02:09
12.Jade Love00:01:49
13.Meet Rival00:02:14
14.Flying Punch00:01:50
15.Pray Of The Prince00:02:24
16.Dreamy Garden00:02:18
17.The King's Face (Opening Title)00:00:50
18.People Power00:02:31
19.Sad Tension00:02:34
20.Sad Arrow00:02:34
21.Brave Fighte00:01:05
22.Black Trick00:02:20
23.Night War00:02:15
24.Stone Heart00:02:17
25.Two Face00:02:59

참여 아티스트 정보

  • - 민아 [MINAH] (싱어)
  • - 손승연 [SON SEUNGYEON] (싱어)
  • - 오준성 [OH JUNSEONG] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 정동하 [JUNG DONGHA] (싱어)