opelaui-yulyeong-OST-kolia-kaeseuteu-DU8529-8808678150292 Mở rộng

오페라의 유령 - O.S.T (코리아 캐스트)

DU8529 / 8808678150292

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

2009년 가을 팬텀 그가 돌아온다.

뮤지컬의 전설 앤드류 로이드 웨버가 제작에 직접 참여! 원작의 감동을 그대로 살려낸 앨범

전세계 뮤지컬 OST 판매율 역대 1위

더욱 고급스러워진 패키지와 공연영상이 그대로 담긴 북릿 The Phantom of The Opera (The Korean Cast)

윤영석, 김소현, 홍광호 All I Ask of You, Think of Me, The Music of The Night 등.. 명곡들을 국내 최고의 뮤지컬 배우들이 여러분께 들려 드립니다.

이보다 더 환상적이고 이보다 더 감동적인 뮤지컬은 없다 [The Phantom of The Opera]


수록곡

DISK(CD) 1.
01.Prologue 프롤로그
02.Overture 서곡
03.Hannibal 한니발
04.Think Of Me 생각해줘요
05.Angel Of The Music 음악의 천사
06.The Phantom Of The Opera 오페라의 유령
07.The Music Of The Night 그 밤의 노래
08.Prima Donna 프리마돈나
09.All I Ask Of You 바램은 그것뿐
10.Entr'acte 간주곡
11.Masquerade 가면무도회
12.The Phantom Of The Opera Reprise 오페라의 유령 Reprise
13.Wishing You Were Somehow Here Again 다시 돌아와 주신다면
14.The Point Of No Return 돌아갈 수 없는 길
15.Final Lair 마지막 은신처
16.Think Of Me 생각해줘요
17.The Phantom Of The Opera 오페라의 유령
18.Music Of The Night 그 밤의 노래
19.All I Ask Of You 바램은 그것뿐
20.Wishing You Were Somehow Here Again 다시 돌아와 주신다면