keopihauseu-OST-SBS-deulama-ltjaebalmaegt-WMED0187-8809447089881 Mở rộng

커피하우스 O.S.T - SBS 드라마 <재발매>

WMED0187 / 8809447089881

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

드라마 '커피하우스' O.S.T
총 8Track으로 구성된 각기 다른 색깔의 음악 만나볼 수 있다.

드라마 '커피하우스'의 O.S.T가 출시된다. '커피하우스'의 O.S.T는 방시혁, 조영수, 오성훈, 지평권 작곡가가 참여했으며, 총 8트랙의 구성으로 좀 전 발표한 조성모의 '웃을께', SG워너비 김진호와 옥주현의 '페이지원'을 비롯해, 배우 황지현이 부른 '난 이별을 모를래요', 옥주현과 티아라의 소연이 부른 '페이지원 Part.2', 극 중 주인공 승연으로 출연하는 티아라 함은정의 '커피하우스'등이 수록, 각 트랙마다 다른 색깔의 음악을 만나 볼 수 있다.

드라마 '커피 하우스'는 열정을 불태워 누군가의 인생까지 뜨겁게 만드는 프로들의 이야기를 그리며, '풀 하우스'이후에 이은 2번째 하우스 시리즈로, 표민수 감독은 그 특유의 따뜻한 정서로써 젊은이들의 설레이는 사랑을 다루되, '스타일은 미드를 방불케하는 빠른 속도감으로 무장해, 지루할 틈 없이 단숨에 볼 수 있는 재미있는 만화책과 같은 드라마를 기대하면 될 것'이라고 〈커피 하우스〉의 컨셉을 설명했다. 드라마 '커피하우스'는 5월 17일에 첫방영된다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.페이지원 (Part.1) [SG워너비(김진호) & 옥주현]00:03:04
02.웃을께 [조성모]00:04:34
03.난 이별을 모를래요 [황지현]00:03:00
04.페이지원 (Part.2) [옥주현 & 소연(티아라)]00:03:06
05.커피하우스 [은정(티아라)]00:02:57
06.커피하우스 (Guitar ver.) (Inst.)00:01:55
07.웃을께 (Inst.)00:04:34
08.페이지원 (Part.1) (Inst.)00:03:02

참여 아티스트 정보

 • - 김진호 [KIM JINHO] (싱어)
 • - 미끼 [MIKKI] (작사)
 • - 소연 [SO YEON] (싱어)
 • - 오성훈 [OH SUNGHOON] (작곡,작사)
 • - 옥주현 [OAK JOOHYUN] (싱어)
 • - 원더키드 [WONDERKID] (연주(키보드),편곡,작곡)
 • - 은정 [EUN JEONG] (싱어)
 • - 이성렬 [LEE SUNGRYUL] (연주(일렉트릭 기타),연주(어쿠스틱 기타))
 • - 조성모 [JO SUNGMO] (싱어)
 • - 조영수 [CHO YOUNGSOO] (작사,작곡,편곡)
 • - 지평권 [JI PYEONGKWON] (작곡,편곡)
 • - 케이 스미스 [K. SMITH] (작사)
 • - 토미 김 [TOMMY KIM] (연주(일렉트릭 기타),연주(어쿠스틱 기타))
 • - 황지현 [WHANG JIHYEON] (싱어)
 • - 히트맨 뱅 [HITMAN BANG] (작곡,작사)