aieonmaen-OST-KBS-sumogdeulama-S90776C-8803581197761 Mở rộng

아이언맨 - O.S.T (KBS 수목드라마)

S90776C / 8803581197761

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

316 012 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 316 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 316 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 474 ₫.

음반소개

시청자들의 힐링 드라마 아이언맨, 정규 OST 전격 발매!

시청자들에게 ‘힐링드라마’로 불리며 따듯함을 안겨주고 있는 KBS 수목드라마 ‘아이언맨’의 정규 OST가 출시되었다.

4곡의 가요와 10곡의 BGM으로 구성된 이번 앨범은 그동안 드라마 내에서만 접할 수 있었던 ‘아이언맨‘의 여운을 OST로도 감상할 수 있게 되었다.

‘카라‘의 ‘박규리‘, ‘한승연‘이 부른 타이틀 < Hello >를 비롯, 또다른 걸그룹 ‘레인보우’의 ‘지숙’과 ‘현영’이 불러 화제가 되었던 <사랑해요> 뿐만 아니라 기존의 곡을 새롭게 탄생시켰던 ‘네미시스’의 <슬픈 사랑의 왈츠>, ‘이수영’의 직접 가사를 쓰며 홍빈(이동욱 분)과 세동(신세경 분)의 대한 감정을 고스란히 담아준 <사랑하나 사랑이 아닌 것>까지 극 중 홍빈과 세동의 아름답고도 가슴 아픈 이야기를 대변해주었다.

특히 가창곡과 달리 발표되지 않았던 10곡의 BGM들은 ‘아이언맨’의 여운을 느끼기에 부족함이 없다.

타이틀음악으로 시청자들에게 친숙한 < Justice For All >을 비롯해 앨범에 포함된 10곡의 BGM들은 ‘아이언맨’과 함께하며 느낄 수 있었던 희로애락을 다시금 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Hello - KARA(박규리, 한승연)00:03:20
02.사랑해요 - 레인보우(김지숙, 조현영)00:03:35
03.슬픈 사랑의 왈츠 (Drama Ver.) - 네미시스00:04:44
04.사랑하나 사랑이 아닌 것 - 이수영00:04:10
05.Justice For All00:03:58
06.Curious Man00:03:15
07.Where Is Love00:03:20
08.After Love00:02:45
09.Curious Mandolin00:01:44
10.Origin Of Love00:04:05
11.Happy Dayz00:01:37
12.No Question00:02:10
13.Iron Tango00:01:51
14.Black Crow00:03:48

참여 아티스트 정보

  • - 김지숙 [KIM JISUK] (싱어)
  • - 네미시스 [NEMESIS]
  • - 박규리 [PARK GYURI] (싱어)
  • - 이수영 [LEE SOOYOUNG] (싱어)
  • - 조현영 [CHO HYEONYEONG] (싱어)
  • - 한승연 [HAN SEUNGYEON] (싱어)