kilmi-hilmi-OST-MBC-sumog-minisilijeu-VDCD6535-8809206258824 Mở rộng

킬미, 힐미 O.S.T - MBC 수목 미니시리즈

VDCD6535 / 8809206258824

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

드라마의 감동을 그대로 전해줄 명품 OST!!
MBC수목미니시리즈 '킬미, 힐미' OST 음반 발매


MBC 수목미니시리즈 '킬미, 힐미'의 OST 음반이 발매된다.
한국 드라마 최초로 ‘7중 인격’ 남자 주인공을 앞세워 2015년 새해 벽두부터 안방극장의 최고 화제작으로 떠 오른 ‘킬미, 힐미’는 드라마 만큼이나 OST도 큰 사랑을 받고 있다.
드라마 팬들의 빗발치는 소장 요청으로 제작 결정된 이번 음반은 기존에 음원 발매됐던 곡들과 미공개 배경음악, 보너스트랙 등으로 구성된다.
몽환적인 분위기로 ‘다중인격’이란 소재의 신비로움을 잘 살려 드라마에 대한 몰입도를 증폭시킨 타이틀곡 '환청'(장재인)을 필두로 자신의 아픔 탓에 누구도 사랑할 수 없는 마음을 담은 차도현 테마곡 ‘말할 수 없는 비밀’(문명진), 조금씩 서로를 향해 다가서는 주인공들의 설레는 마음을 그린 러브테마곡 ‘Healing Love’(에프엑스 루나?루커스 초이), 사랑하지만 너무 소중하기에 숨길 수밖에 없는 애틋한 감정을 고백하는 오리온 테마곡 ‘너를 보낸다’(박서준), 도현의 곁에서 사랑을 막 시작한 설레는 감정을 로맨틱하게 잘 나타낸 오리진 테마곡 ‘이런 기분’(이유림) 등과 함께 드라마의 완성도를 한층 높여준 미공개 연주곡들이 수록되며, 특히 남주인공 '지성'의 가창곡이 보너스트랙으로 수록되어 기대를 모은다.

[제품사양]
크기 : 가로167mm*세로165mm*두께 16mm
(하드케이스)


상품이미지

kilmi-hilmi-OST-MBC-sumog-minisilijeu-VDCD6535-8809206258824

수록곡

DISK(CD) 1.
01.환청 [장재인 Feat. 나쑈(NASHOW)[
02.Healing Love [루나 (F(x)) & 초이 (루커스)]
03.말할 수 없는 비밀 [문명진]
04.이런 기분 [이유림]
05.너를 보낸다 [박서준]
06.제비꽃 [지성]
07.환청 (Inst.)
08.Healing Love (Inst.)
09.말할 수 없는 비밀 (Inst.)
10.이런 기분 (Inst.)
11.Kill Me
12.I am Shin Se Gi
13.Beyond Recollection
14.Freak
15.Childhood
16.Who Are You?
17.Driving To The Past
18.I Am Cha Do Hyun
19.Heal Me

참여 아티스트 정보

  • - 나쑈 [NASHOW] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 루나 [LUNA] (싱어)
  • - 문명진 [MUN MYEONGJIN] (싱어)
  • - 박서준 [PARK SEOJUN] (싱어)
  • - 이유림 [LEE YURIM] (싱어)
  • - 장재인 [JANG JAEIN] (싱어)
  • - 지성 [JI SUNG] (싱어)
  • - 초이 [CHOI] (싱어)