yuglyong-i-naleusya-OST-SBS-deulama-CD-DVD-L200001222-8804775069000 Mở rộng

육룡이 나르샤 O.S.T - SBS 드라마 (CD + DVD)

L200001222 / 8804775069000

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

559 291 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 559 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 559 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 839 ₫.

음반소개

명품 드라마에 걸맞은 역대급 명품 OST 앨범 ‘육룡이 나르샤’
명품연기와 탄탄한 스토리로 대중들의 사랑을 한몸에 받고 있는SBS 창사 25주년 특별 기획드라마 ‘육룡이 나르샤’(극본 김영현ㆍ박상연, 연출 신경수)의 OST앨범이 공개되었다.
최고의 스탭들로 이루어진 ‘육룡이 나르샤’의 OST 앨범은 초호화 캐스팅으로 화제를 일으키고, 수 많은 매니아층을 만들어 내며 OST 앨범계의 새로운 역사를 기록했다.
이번 OST 앨범은 1 CD와 1 DVD로 구성되어 있으며, 배우들의 다양한 미공개 스틸컷과 인터뷰가 포함되어 있다.
CD에는 그 동안 런칭 되었던 육룡이 나르샤의 OST Part.1부터 Part.7까지의 곡 중 21곡과 미공개 곡 2곡이 더해져 총 23곡으로 이루어져 있으며, DVD에는 감독과 배우들의 다양한 인터뷰, 뮤직비디오, 메이킹 영상등을 감상할 수 있다.
아시아의 별 “시아준수”, 폭발적인 가창력을 자랑하는 “신용재(포맨)” , “하현우(국카스텐)”과 독보적인 인기를 얻고 있는 걸그룹 “은하(여자친구)”, 극 중 땅새 역을 맡은 배우 “변요한” 등 다양한 명품 가창자들의 가창 곡들과 폭넓은 BGM들로 구성되어 있으며, ‘선덕여왕’, ‘하얀 거탑’, ‘식샤를 합시다’ 등의 음악 작업을 맡아 온 국내 최고의 음악감독 김수진이 프로듀싱하여 앨범의 완성도를 높여주었다.

- DVD : All code / 자막 없음

수록곡

DISK(CD) 1.
01.육룡이 나라샤 [illi]00:00:48
02.너라는 시간이 흐른다 [XIA(준수)] (타이틀)00:04:00
03.갈 길히 입더시니 [김수진]00:03:48
04.하날히 브리시니 (Feat.이봉근) [주인로, 김수진]00:03:02
05.이별로 오지마 [은하(여자친구)]00:04:22
06.천하창생 [이윤정]00:02:41
07.일후믈 저싸바니 [홍동표]00:03:03
08.무이이야 [변요한]00:03:38
09.생령조상 [이종한]00:02:48
10.개세기상 [홍동표]00:02:24
11.세상 한가운데 [신용재(포맨)]00:03:38
12.불휘 기픈 남가 [김수진]00:03:48
13.성무를 뵈요리 [엄주혁]00:04:04
14.그댄가봐요 [김보경]00:04:03
15.민막 [이윤정]00:03:53
16.하날히 달애시니 (Feat.이봉근) [주인로]00:03:16
17.무이이야 (Rock Ver.) [하현우(국카스텐)]00:03:41
18.일성이어니 [이종한]00:02:57
19.내님금 그리샤 [김수진]00:03:17
20.두 눈을 가려도 [이지유 ]00:04:02
21.나만 뜻 [Warak]00:02:00
22.무이이야 (Original Ver.)00:02:28
23.님금하 아라쇼셔 [주인로]00:00:48
DISK(DVD) 2.
01.육룡이 나르샤 출연진 인터뷰 - 신경수감독, 신세경, 변요한, 윤균상, 정유미, 박혁권, 이초희, 공승연, XIA(준수) 등00:56:59
02.육룡이 나르샤 OST 뮤직비디오 - 세상 한가운데(신용재/포맨), 무이이야(변요한), 이별로 오지마 (은하/여자친구)
03.메이킹 영상 - 이별로 오지마 - 은하(여자친구)

참여 아티스트 정보

 • - WARAK (작곡)
 • - XIA (준수) [JUNSU] (싱어)
 • - 김보경 [KIM BOKYUNG] (싱어)
 • - 김수진 [KIM SUJIN] (프로듀스 (PRODUCE))
 • - 변요한 [BYUN YOHAN] (싱어)
 • - 신용재 [SHIN YONGJAE] (싱어)
 • - 엄주혁 [EOM JUHYEOK] (연주(기타 (Guitar)))
 • - 은하 [EUNHA] (싱어)
 • - 이봉근 [LEE BONGGEUN] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 이윤정 [LEE YUNJEONG] (싱어)
 • - 이종한 [LEE JONGHAN] (연주)
 • - 이지유 [LEE YIJIYU] (싱어)
 • - 일리 [ILLI] (싱어)
 • - 주인로 [JOO INRO] (작곡)
 • - 하현우 [HA HYEONWOO] (싱어)
 • - 홍동표 [HONG DONGPYO] (작곡)