sesang-eseo-gajang-aleumdaun-nyueiji-beseuteu-lt2-FOR-1gt-SUC2121-8804678148581 Mở rộng

세상에서 가장 아름다운 뉴에이지 베스트 <2 FOR 1>

SUC2121 / 8804678148581

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

260 835 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 260 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 260 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 390 ₫.

음반소개


세상에서 가장 아름다운 뉴에이지 베스트

낮에는 길가에 피어있는 코스모스를 보며 드라이브를 즐길 때 나의 카 오디오에선 세상에서 가장 로맨틱하게 뉴에이지 음악이 흘러 나와 로맨틱한 드라이브를 만들어 주고…밤에는 커피숍에서 흘러 나오는 조용한 선율의 피아노 소리가 내 귓가를 울립니다. 오랜 시간 듣고 있어도 질리지 않는 피아노 소리와 잘 어울려진 각종 악기 소리들 뉴에이지 음악들은 이렇듯 조용하면서도 편안한 음악들인가 봅니다. 집에 두고 따뜻한 아메리카노 커피를 내리며 이 음악과 하나가 되어 나만의 시간을 만끽하고 싶다. 이 앨범 안에 들어간 해설 또한 잘되어 있어 나에게 유용한 앨범이 될듯합니다.


수록곡

DISK(CD) 1.
01.Irlandaise
02.공원에서 - 개콘[거제도]
03.따뜻함, 달콤함으로 기분 좋아지다
04.May Be - CF[베이직 하우스]
05.Spring
06.1974-Way Home - SBS[thank you]
07.Gene
08.봉봉 오 쇼콜라 II - 드라마[내 이름은 김삼순]
09.La Califfa - 영화[칼리파 부인]
10.Missing U - 드라마[여름향기]
11.Stepping On The Rainy Street - 드라마[겨울연가]
12.Summer - 영화[기쿠지로의 여름]
13.학교 가는 길
14.Princess of Flowers - CF[아시아나]
15.Capuccino
DISK(CD) 2.
01.History - 영화[냉정과 열정사이]
02.River Flows In You - 드라마[지붕 뚫고 하이킥]
03.人生のメリ-ゴ-ランド(인생의 회전목마) - 영화[하울의 움직이는 성]
04.A Winter Story - 영화[러브레터]
05.冷靜と情熱のあいだ(냉정과 열정사이) - 영화[냉정과 열정사이]
06.지금은 우리가 멀리 있을지라도
07.바람소리
08.Reflections Of Passion
09.지금 아무도 사랑하지 않는다
10.봄날, 벚꽃 그리고 너 - CF[멜론]
11.Sundial Dreams
12.I'm Sorry
13.Shining The Morning
14.Smile Smile Smile
15.돌이킬 수 없는 걸음 - 영화[장화, 홍련]