sunjeong-e-banhada-OST-JTBC-deulama-WMED0189-8809447080093 Mở rộng

순정에 반하다 O.S.T - JTBC 드라마

WMED0189 / 8809447080093

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

316 012 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 316 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 316 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 474 ₫.

음반소개

“이건 꼭 소장해야 해!!!”
Original SoundTrack 정규 앨범 발매!
드라마 명장면 만들어준 음원 전곡 공개!


JTBC 금토 드라마 <순정에 반하다>(극본: 유희경 | 연출: 지영수 | 제작: ㈜김종학프로덕션 | ㈜도레미엔터테인먼트)의 Original SoundTrack이 발매된다.

JTBC 금토드라마 <순정에 반하다>는 피도 눈물도 없는 냉혈남이 새 심장을 얻은 후 오직 한 여자에게만 뜨거운 가슴을 지닌 감성 충만한 순정남으로 180도 달라지면서 벌어지는 로맨틱 힐링 드라마. <순정에 반하다> Original SoundTrack에는 극중 정경호와 김소연의 러브라인과 주인공들의 감정변화를 극대화 시켜준 4곡의 가창곡과 영상에 완벽하게 어우러졌던 22곡의 score가 담겨 소장가치는 물론 드라마의 설렘과 감동을 이어갈 예정이다.

섬세하면서도 세련된 보이스로 드라마의 시작과 끝을 장식, 시청자들의 귀를 사로잡았던 Davink 의 ‘파라다이스’, 감성 자극하는 힐링곡 ‘꿈은 아니길’과 정경호와 김소연의 로맨스를 담은 ‘Madly’, 마지막으로 정경호 테마곡으로 심장이식 후 변화된 그의 설레는 심정을 담은 ‘외친다’까지, 드라마의 감성과 잘 맞아떨어지며 완성도를 높였다.

<순정에 반하다> OST 제작사는 “Original SoundTrack은 드라마에 삽입된 노래만큼 시청자들의 문의가 많았던 scorer까지 전곡을 감상할 수 있어 종영을 아쉬워하는 시청자들에게 또 하나의 선물이 될 것’이라고 밝혔다.

드라마만큼 폭발적인 반응을 불러 일으키며 사랑을 받은 <순정에 반하다> Original SoundTrack은 5월 22일(금) 각종 온라인에서 먼저 오픈, 27일(수) 오프라인을 통해 만나볼 수 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.파라다이스 [Davink]00:03:57
02.꿈은 아니길 [이영훈]00:04:18
03.Madly [덕원]00:04:09
04.외친다 [이윤찬]00:03:48
05.Butterfly00:00:59
06.해바라기 사랑00:02:44
07.공전하며 공존하기00:02:58
08.연쇄 살인마, 강민호00:02:31
09.슬픔도 다 지나간다00:03:05
10.가질 수 없는 마음00:02:32
11.형사 마동욱00:02:32
12.What?00:01:38
13.사랑일까...00:01:57
14.사랑하지 않을 이유가 없다00:03:32
15.예상 밖의 시간00:02:41
16.Dissension00:02:30
17.떠나간 자리00:02:58
18.슬픈 심장00:02:33
19.심장의 기억00:02:36
20.풍전등화00:02:59
21.Burn with hatred00:02:20
22.배신의 덫00:02:09
23.The plotter00:03:02
24.고민00:02:10
25.마주보며 걷기00:02:28
26.심쿵00:02:57

참여 아티스트 정보

  • - 다빈크 [DAVINK] (싱어)
  • - 윤덕원 [YOON DEOKWON] (싱어)
  • - 이영훈 [LEE YOUNGHOON] (싱어)
  • - 이윤찬 [LEE YOONCHAN] (싱어)