tteossda-paemilli-OST-SBS-deulama-D13136C-8809276931368 Mở rộng

떴다 패밀리 O.S.T - SBS 드라마

D13136C / 8809276931368

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

'진이한', '이정현' 주연 SBS 주말드라마 '떴다 패밀리' OST 정규앨범발매

2015년 1월 3일 오후 8시 45분부터 첫 방송된 SBS 주말드라마 '떴다 패밀리' ('주동민' 연출, '김신혜' 극본)는 '진이한', '이정현' 주연 드라마로 가족을 버리고 떠났다가 50년 만에 돌아온 할머니가 가져온 200억 유산을 둘러싸고 일어난 유산 쟁탈전을 통해 가족의 화해와 성장을 들여다보는 이야기이다.

'떴다 패밀리' OST의 가창 라인업은 '배기성'의 "돈 Cry"와 '걸스데이' '소진'의 "아찔아찔", 댄스가수 '이환희'의 "그 시절 우리"와 여성 신예 보컬 '다히'가 부른 '그대는 모르죠' 그리고 마지막 트랙 가수는 '한경일'이 부른 "사랑은 기다리는 것"으로 '진이한'과 '이정현'의 사랑 테마곡이다.

'떴다 패밀리'OST의 음악은 '지현수'음악감독이 지휘 하였으며 드라마의 성격에 어울리는 다양한 장르의 음악들로 시청자들의 드라마 이해와 몰입을 끌어올렸다는 평을 받았다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.돈 Cry
02.아찔아찔
03.그 시절 우리
04.그대는 모르죠
05.사랑은 기다리는 것
06.돈 Cry (Inst.)
07.아찔아찔 (Inst.)
08.그 시절 우리 (Inst.)
09.사랑은 기다리는 것 (Inst.)
10.떴다! 패밀리 (Inst.)
11.패밀리의 봄 (Inst.)
12.기억저편에 (Inst.)
13.끝순의 Mystery (Inst.)
14.떴다! 007 (Inst.)
15.백수의 하루 (Org Ver.)
16.회상 (Inst.)
17.잃어버린 과거 (Inst.)
18.백수의 하루 (Slow Ver.)

참여 아티스트 정보

  • - 지현수 [JI HYUNSOO] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))