K-POP-DRAMA-OST-HIT-COLLECTION-VOL2-lt2-FOR-1gt-VDCD6472-8809206257957 Mở rộng

K-POP DRAMA - O.S.T (HIT COLLECTION VOL.2) <2 FOR 1>

VDCD6472 / 8809206257957

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

1집의 폭발적 인기에 이은 최고의 국내 인기 드라마 주제곡 모음집 2집

명품 컴필레이션 “K-POP DRAMA O.S.T Hit collection Vol.1” 출시에 이은 최고의 드라마O.S.T 명곡들을 모은 “K-POP DRAMA OST Hit collection Vol.2”, 2월 20일 전격 발매 된다. 2013년 화제의 드라마 ‘구가의 서’에서 ‘더원’이 부른 ‘잘 있나요’, ‘옥탑방 왕세자’의 메인테마곡 ‘백지영’의 ‘한참 지나서’, ‘장옥정 사랑에 살다’ 메인 타이틀곡 ‘비가’, ‘보스를 지켜라’의 ‘지켜줄게’에 이어 ‘49일’의 ‘느낌이 와’ 등 국내 최고의 히트 드라마 O.S.T 다수 수록! 또한, 드라마 "무사 백동수"에서 ‘백동수’역을 맡은 지창욱이 직접 부른 ‘다시 만나면’과 동방신기, 티파니(소녀시대), 민아(걸스데이), 슈퍼주니어-K.R.Y, B1A4, 딕펑스, 버벌진트 등 국내 최고의 아이돌과 스타가 부른 가창곡을 모은 28track의 스페셜 CD로 구성 되어 있다. 뿐만 아니라 ‘지아’, ‘린’, ‘정엽’, ‘이승환’, ‘별’ 등 국내에서 손꼽힐만한 보컬리스트의 노래까지 이번 앨범에 알차게 담겨있다. 유희열의 ‘좋은 사람’을 리메이크 해서 새롭게 탄생시킨 신재의 ‘좋은 사람’도 수록되어 소비자들의 귀를 즐겁게 해줄 다양한 음악들이 들어있고 멜로디만 들어도 드라마 장면이 떠오르게 하는 명곡들의 모음집이다. 이제껏 나온 어떤 K-pop compilation 앨범보다 한층 더 높은 소장가치와 깊은 감동까지 선사 할 것이다.수록곡

DISK(CD) 1.
01.잘 있나요 (구가의 서)00:03:50
02.한참 지나서 ( 옥탑방 왕세자)00:03:21
03.비가 (장옥정 사랑에 살다)00:03:52
04.이 사람이다 ( 투윅스)00:03:20
05.두 뺨에 닿기 전에 (골든타임)00:03:24
06.꿈에서라도 (장옥정 사랑에 살다)00:04:13
07.한 발짝도 난 (49일)00:04:30
08.너는 사랑이다 [ACOUSTIC VER.] (돈의 화신)00:04:45
09.사랑이 아프다 (구가의 서)00:04:34
10.잘 알지도 못하면서 (보스를 지켜라)00:04:19
11.다시 만나면 (무사 백동수)00:04:02
12.한걸음 (내 연애의 모든 것)00:04:17
13.지켜줄게 ( 보스를 지켜라)00:03:41
14.단 한번만 (정글피쉬2)00:04:07
DISK(CD) 2.
01.Hey Girl (천번째 남자)00:03:16
02.약한사람 ( 골든타임)00:03:42
03.Sweet Boy (실업급여 로맨스)00:03:20
04.누가 뭐래도 (정글피쉬2)00:03:42
05.Hey Boy (천번째 남자)00:03:30
06.Remember (Drama Version) (궁s)00:04:14
07.너의 우산 (천번째 남자)00:03:44
08.걸음을 멈추고 (눈꽃)00:04:11
09.사랑의 계절 (장옥정 사랑에 살다)00:03:30
10.느낌이 와 (49일)00:04:27
11.슈퍼히어로 (얼렁뚱땅 흥신소)00:04:07
12.I can do it (정글피쉬2)00:03:35
13.좋은 사람 (실업급여 로맨스)00:04:03
14.내일이 오면 (내일이 오면)00:03:39

참여 아티스트 정보

 • - 김재중 [KIM JAEJUNG] (싱어)
 • - 나비 [NAVI] (싱어)
 • - 더 원 [THE ONE] (싱어)
 • - 동방신기 (東方神起) [TVXQ!]
 • - 딕펑스 [DICKPUNKS]
 • - 럼블피쉬 [RUMBLE FISH]
 • - 린 (LYN) [LYN] (싱어)
 • - 민아 [MINAH] (싱어)
 • - 백지영 [BAEK JIYOUNG] (싱어)
 • - 별 [STAR] (싱어)
 • - 블락비 [BLOCK B]
 • - 비원에이포 [B1A4]
 • - 서인영 [SEO INYEONG] (싱어)
 • - 슈퍼주니어 K.R.Y. [SUPER JUNIOR K.R.Y.]
 • - 신재 [SINJAE] (싱어)
 • - 써니힐 [SUNNY HILL]
 • - 이상곤 [LEE SANGGON] (싱어)
 • - 이승환 [LEE SEUNGHWAN] (싱어)
 • - 이엑스아이디 [EXID]
 • - 임재범 [YIM JAEBEUM] (싱어)
 • - 자전거 탄 풍경 [JATANPUNG]
 • - 정엽 [JUNG YUP] (싱어)
 • - 지아 (ZIA) [ZIA] (싱어)
 • - 지창욱 [JI CHANGWOOK] (싱어)
 • - 초신성 [CHOSHINSUNG]
 • - 타루 [TARU] (싱어)
 • - 티파니 [TIFFANY] (싱어)
 • - 허인창 [HEO INCHANG] (랩 (RAP))