angkeumhan-dolsingnyeo-OST-MBC-sumog-deulama-L100004890-8804775055317 Mở rộng

앙큼한 돌싱녀 - O.S.T (MBC 수목 드라마)

L100004890 / 8804775055317

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

화제의 드라마‘앙큼한 돌싱녀’ 정규 O.S.T 발매
MBC 수목드라마 ‘앙큼한 돌싱녀’ O.S.T 정규앨범 4월16일 공개

2014년 MBC 수목 미니시리즈 “앙큼한 돌싱녀” O.S.T 정규앨범이 4월16일 공개 된다. 정규앨범의 타이틀 곡 “그냥 사랑인거죠”는 극중 두 주인공인 차정우와 나애라가 헤어짐과 다시 만남을 통하여 서로에 대한 운명 같은 사랑을 깨닫고 사랑을 고백하는 곡으로 ‘헬로 비너스’의 순수하고 달콤한 감성의 보컬과 랩이 어우러져 로맨틱한 사랑의 분위기를 잘 표현하고 있다.

이 곡은 많은 드라마 O.S.T에서 활약하는 대세작곡가 임동균을 필두로 김영성, 강동운 그리고 신예작곡가 신정현으로 이루어진 뛰어난 음악성을 갖춘 작곡 팀 빨간 양말의 합작품 이다.. 주인공들의 진심어린 마음을 가사에 담아 달콤한 멜로디로 표현함과 더불어 밝고 따뜻한 피아노와 일렉 기타 연주의 조화가 돋보이는 미디엄 템포의 곡으로 쉽게 흥얼거리며 따라 부르기 쉬운 후렴구 멜로디의 편안한 감수성과 그냥 사랑임을 외치는 보컬의 사랑스러움을 가득하게 느낄 수 있는 따뜻함이 묻어난다. 또한, 같이 공개 되는 마음 깊이 부드럽고 포근하게 감싸줄 박세준 음악감독의 주옥 같은 스코어뮤직 과 아름다운 사랑을 꿈꾸는 기분 좋은 멋진 봄날이 되길 바라며 ‘앙큼한 돌싱녀’ O.S.T 정규 앨범이 함께 하길 기대해 본다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.그냥 사랑인 거죠 (TITLE)00:03:13
02.정말사랑합니다00:04:35
03.모르겠죠00:04:20
04.Beautiful girl00:03:46
05.For the First Time00:02:48
06.Alone Again00:03:26
07.앙큼한 상상00:03:12
08.케미 (mirror mirror)00:03:37
09.어떡하나요00:03:13
10.앙큼한 돌싱녀-Various Artists00:00:44
11.Queen of Romance-Various Artists00:02:38
12.짧은 이별-Various Artists00:02:14
13.Fuzzbuzz-Various Artists00:01:39
14.The men’s qualification-Various Artists00:03:06
15.Tears of princess-Various Artists00:02:21
16.여왕의 귀환-Various Artists00:02:02
17.Lonely Lady-Various Artists00:01:54
18.Craziness Party-Various Artists00:00:53

참여 아티스트 정보

  • - 길구봉구 [GILGU BONGGU]
  • - 도희 [DOHEE] (싱어)
  • - 써니힐 [SUNNY HILL]
  • - 오유준 [OH YUJUN] (싱어)
  • - 원써겐 [1SAGAIN] (싱어)
  • - 유성은 [U SUNGEUN] (싱어)
  • - 유승우 [YU SEUNGWOO] (싱어)
  • - 저스트 [JUST] (싱어)
  • - 제이민 [J.MIN] (싱어)
  • - 헬로비너스 [HELLOVENUS]