jungdognolaebang-OST-ihyojeong-WMED0632-8809373229634 Mở rộng

중독노래방 O.S.T - 이효정

WMED0632 / 8809373229634

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

미스터리 판타지 영화 ‘중독노래방’ 오리지널 사운드 트랙 발매

‘중독노래방’은 한적한 지하 노래방에 비밀을 간직한 사람들이 몰려들면서 펼쳐지는 기묘하고도 기상천외한 미스터리 판타지 영화이다. 장르영화제 중 가장 권위 높은 시체스국제판타스틱영화제를 비롯해, 부천국제판타스틱영화제, 국제판타지아영화제등 전 세계 13개 영화제에서 초청을 받았다.

22곡의 오리지널 스코어가 수록되어 있는 ‘중독노래방’의 Original Soundtrack은 영화 ‘미쓰와이프’에서 유쾌함과 따스한 감동의 판타지를 들려주었던 이효정 음악감독이 음악을 맡았다. 상처로 가득한 사람들의 마음을 표현하는 테마 '환상의 꿈'부터 'END CREDITS' 음악까지 독특한 판타지의 스코어로 영화에 깊이 스며드는 새로운 감동을 전한다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.환상의 꿈
02.중독노래방 Title
03.성욱과 하숙
04.조용한 방!
05.하숙의 새 옷
06.작은 웃음
07.노래방 경영의 원칙
08.면접
09.점박이와 현상수배범
10.성욱의 환상 Pt.1
11.The Couple Blues
12.수상한 방
13.성욱의 환상 Pt.2
14.드러난 비밀
15.슬픈 외출
16.나주의 죽음
17.왜 하필 나일까
18.너 였구나
19.살인범의 전화
20.싸움
21.그리고 새로운 시작
22.중독노래방 End Credits

참여 아티스트 정보

  • - 이효정 [LEE HYOJEONG] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))