tto-hanaui-yagsog-OST-MBMC0860-8809373225117 Mở rộng

또 하나의 약속 - O.S.T

MBMC0860 / 8809373225117

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

많은 이들의 의지와 소망을 담은 ‘또 하나의 약속’의 O.S.T 음반을 정식으로 발매한다.

‘또 하나의 약속’은 현재 상영관이 제대로 잡히지 않는 열악한 상황에서도 높은 좌석점유율과 떨어지지 않는 예매율을 기록하며 많은 관심과 사랑을 받고 있다. 동료 연예인들은 물론 일반인들의 티켓 나눔과 함께 단체 관람도 계속 이어지고 있으며 새로운 영화들의 개봉에도 불구하고 그 열기를 계속 이어가고 있는 중이다. O.S.T는 이미 지난 달 16일 디지털음원으로 발매가 되었으며 영화 개봉에 맞춰 음반으로도 발매를 하게 되었다. 영화의 슬픔과 기쁨을 함께 하는 23곡의 음악들이 오롯이 담겨져 있으며, 음반으로 만나는 음악의 감동은 한층 더 할 것이다. 타이틀곡인 음악감독 연리목의 ‘Bye My Dear’와 영어버전 ‘Bye My Dear’, 그리고 극중 여주인공이 기타를 연주하며 부르는 ‘회상’도 연리목의 목소리로 다시 불리어져 수록되어 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Bye My Dear (Eng ver.)
02.우리 집
03.속초를 떠나며
04.엄마아빠
05.Strange Omen
06.Fire
07.아버지
08.Bye My Dear
09.우리 딸
10.여러분이 도와주셔야해요
11.미행
12.아니면 죽든지
13.미안해하지 말아요
14.상구
15.그녀의 일기장
16.따뜻한 눈
17.이러지도 저러지도
18.또 하나의 가족
19.사라진 증인
20.우리 아이
21.확실한 증거
22.또 하나의 약속
23.회상