enjel-aijeu-OST-SBS-teugbyeolgihoeg-deulama-KTMCD0394-8809269503466 Mở rộng

엔젤아이즈 - O.S.T (SBS 특별기획 드라마)

KTMCD0394 / 8809269503466

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

SBS 주말드라마 “엔젤아이즈” O.S.T 발매

엔젤아이즈만의 이야기와 감성을 고스란히 녹인 음악들로 호평을 받고 있는 드라마 “엔젤아이즈” O.S.T 앨범이 드디어 정식 발매된다.

드라마에 삽입되는 음악마다 곡에 대한 문의가 쇄도하며 큰 사랑을 받아온 엔젤아이즈 O.S.T

따뜻하면서도 설레이는 멜로디와 라쎄린드(Lasse Lindh) 특유의 아련하고도 나른한 목소리로 드라마 “엔젤아이즈”를 가장 잘 표현한 “Run To You” 애뜻함과 애절한 극 중 주인공들의 마음을 담은 김태현의 “눈물이 펑펑” 가슴을 건드리는 윤건의 감성적인 보이스로 사랑받은 “사랑해도 너무나” 백아연과 어린 동주 역을 맡았던 배우 강하늘이 각자의 색을 담아 불러 색다른 “내게 남은 세가지” 가수 한수지의 신비한 보이스로 시청자들의 귀를 사로잡았던 엔젤아이즈만의 언어로 부른 오프닝 타이틀 곡 “Angel eyes”와 애잔한 슬픔을 머금고 있는 “beautiful sad” 몽환적이면서도 매력적인 가수 조정희의 목소리가 더해져 큰 사랑을 받은 “blue bird”를 비롯하여 드라마 “엔젤아이즈”만의 색을 그대로 담은 미공개 BG까지 이번 앨범에서 모두 만나볼 수 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Run To You
02.눈물이 펑펑
03.사랑해도 너무나
04.내게 남은 세가지
05.Blue Bird
06.Beautiful Sad
07.내게 남은 세가지 (Acoustic Ver.)
08.Run To You (Acoustic Ver.)
09.Angel Eyes (오프닝타이틀)
10.별똥별_Inst.
11.번지점프_Inst.
12.햇살이 내리고_Inst.
13.The Way To You_Inst.
14.자전거 탄 소년_Inst.
15.우리 다시 만나면_Inst.
16.Warm And Sad Eyes_Inst.
17.네가 있는 그곳에_Inst.

참여 아티스트 정보

  • - 강하늘 [KANG HANEUL] (싱어)
  • - 김태현 [KIM TAEHYEON] (싱어)
  • - 라쎄 린드 [LASSE LINDH] (싱어)
  • - 백아연 [BAEK AYEON] (싱어)
  • - 윤건 [YOON GUN] (싱어)
  • - 조정희 [JO JUNGHEE] (싱어)
  • - 한수지 [HAN SOOJI] (싱어)