joh-ahaejwo-OST-CMDC10757-8809484112542 Mở rộng

좋아해줘 O.S.T

CMDC10757 / 8809484112542

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

영화 <좋아해줘> 의 따뜻하고 행복한 느낌을 그대로 담은 음악들로 가득차 있습니다.
극중의 수호 (강하늘) 가 나연 (이솜) 에게 연주해주는 피아노 소품, < a piano piece for her > 는 무척 감성적이고 아름다운 연주곡입니다. 나연이 수호의 마음을 깨닫게 되는 계기가 되는 <당신이 들려요> 는 데이브레이크의 보컬인 이원석의 또다른 매력을 느낄 수 있는 곡입니다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.의주네00:01:43
02.보고싶다00:00:45
03.공항에서00:02:45
04.run00:01:44
05.좋아해줘 main theme00:02:04
06.Kiss00:00:55
07.좋아요00:01:49
08.a piano piece for her00:01:34
09.당신이 들려요00:04:12
10.미안한 마음00:01:48
11.듣고싶어요00:01:15
12.외로운 사람들00:01:47
13.설레임00:01:48
14.사진 나들이00:01:46
15.독야청청00:01:23
16.talk to you00:00:42
17.lovely girl00:01:46
18.jump00:00:43
19.좋아해줘 main theme (end version)00:03:06

참여 아티스트 정보

  • - 이원석 [LEE WONSEOK] (싱어)