umbicheoleom-OST-neibeo-webtun-CMDC10087-8809309179415 Mở rộng

움비처럼 - O.S.T (네이버 웹툰)

CMDC10087 / 8809309179415

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.오늘도 움비처럼 (prologue)
02.명랑하게 웃음참기(喜)
03.솔직하거나 불쾌하거나(努)
04.물 위에 비친 슬픔(哀)
05.별 헤는 즐거움(樂)
06.풀꽃처럼 사랑스러운(愛)
07.처절하게 또는 치열하게(惡)
08.그대를 처음 본 순간(慾)
09.흰바람 부는 새벽아침(覺)
10.암연한 생각으로 (epilogue)
11.(Bonus Track) 132화 가을
12.(Bonus Track) 136화 레비를 찾아서
13.(Bonus Track) 138화 티셔츠에 목을 넣을 때 생각한다
14.(Bonus Track) 149화 웃음참기대회

참여 아티스트 정보

  • - 하곰 [HAGOM] (싱어)