uli-gabsun-i-OST-SBS-jumaldeulama-KTMCD0778-8809269507822 Mở rộng

우리 갑순이 O.S.T - SBS 주말드라마

KTMCD0778 / 8809269507822

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개


SBS 주말드라마 우리 갑순이 OST 정규 앨범 발매!

김소은, 송재림, 유선 등 화제의 연기파 배우들이 출연하여, 주말드라마 시청률 고공행진을 달리며 화려하게 막을 내린 SBS 주말드라마 '우리 갑순이'(연출 부성철 극본 문영남)의 OST 정규 앨범이 4월 19일 오프라인 매장을 통해 전격 출시된다.

SBS '우리 갑순이' OST는 '미생', '시그널', '그녀는 예뻤다', 'W' 등의 깊이 있고 섬세한 음악에서부터 통통 튀는 발랄한 음악까지 잘 표현하여 널리 알려진 '김준석' 음악감독의 지휘로 OST 제작의 최고 프로듀싱 회사 (주)도너츠 컬처와 음원계의 강자들 제미니, 빌리어코스티, 더 넛츠(The NuTs), 투앤비, 윤원, 김지민, 폴 송 등이 참여하여 아름다운 음악을 선물해주었으며, 회를 더할수록 고공 시청률과 함께 시청자들의 많은 사랑을 받았다.

한편 ‘우리 갑순이 OST’ 정규 앨범은 4월 15일 각종 음원 사이트에 공개되어 감상할 수 있으며, 드라마 종영의 아쉬움을 달래며 여운을 이어갈 것이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.그래 그랬어
02.어쩌다 우리가
03.보이나요
04.돌아서지 말아요
05.다가오지 말아요
06.Love Love Love (With 노르웨이 숲)
07.You Are My Dream
08.Like A Star
09.만약에 우리
10.그냥 돌아서면 돼
11.오늘부터 시작
12.사랑해도 될까요
13.Hello
14.맞구요
15.꼭 한 번만
16.You Mean Everything
17.한 사람이 있었다
18.너만 보면

참여 아티스트 정보

  • - 김준석 [KIM JUNSEOK] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 노르웨이 숲 [NORWEGIAN WOOD] (프로듀스 (PRODUCE))