hotelking-OST-MBC-jumal-deulama-INT0001-8809373227173 Mở rộng

호텔킹 - O.S.T (MBC 주말 드라마)

INT0001 / 8809373227173

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Hotelier00:02:06
02.아파00:03:46
03.기다려본다00:03:58
04.사랑한단 말00:03:58
05.그대라서00:03:21
06.같은자리00:03:50
07.사랑병00:04:00
08.아파 (Acoustic Ver.)00:04:21
09.같은자리 (Acoustic Ver.)00:03:48
10.사랑병 (Drama Ver.)00:04:15
11.보이지 않는 운명00:01:26
12.Secret00:01:42
13.그림자00:01:50
14.It’s just me00:01:42
15.Run00:01:53
16.Kiss of promise00:02:51
17.나를 닮은 너00:02:04
18.눈물은 말한다00:02:14
19.시간의 운명00:02:55

참여 아티스트 정보

  • - 더 원 [THE ONE] (싱어)
  • - 루민 [LUMIN] (싱어)
  • - 멜로디데이 [MELODY DAY]
  • - 바닐라 어쿠스틱 [VANILLA ACOUSTIC]
  • - 이창민 [LEE CHANGMIN] (싱어)
  • - 정진운 [JEONG JINWOON] (싱어)
  • - 진호 [JINHO] (싱어)
  • - 티오 [T.O] (싱어)