maendolong-ttottos-OST-MBC-sumogdeulama-L100005058-8804775063725 Mở rộng

맨도롱 또똣 O.S.T - MBC 수목드라마

L100005058 / 8804775063725

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

‘기분 좋게 따뜻한’ 드라마 ‘맨도롱 또똣’ OST 출시,
효린, 케이윌, 손승연, 주비(써니힐) 등 알찬 라인업으로 ‘듣는 즐거움’ 그 이상 선사


제주도의 아름다운 풍경과 함께 ‘기분 좋게 따뜻한’ 로맨스로 안방극장을 달달하게 물들인 MBC 수목드라마 '맨도롱 또똣' (연출: 박홍균 / 작가: 홍정은, 홍미란)의 전체 사운드 트랙이 공개됐다.

제주도에서 느낄 수 있는 신비함과 애틋함, 청춘 남녀의 러브라인이 잘 표현되어 드라마 만큼이나 사랑 받은 이번 OST에는 감미로운 목소리와 뛰어난 실력으로 ‘음원의 제왕’ 이라 불리며 많은 사랑을 받고 있는 가수 케이윌이 참여해 완성도를 높인 Part.1 ‘Thank U’, 프로듀서인 '하늘해'와 가수 '공보경'이 참여한 멜로디컬한 모던락 Part.2 'Butterfly’, 주군의 태양, 별에서 온 그대 OST로 음원 차트 올킬을 기록하며’OST의 여왕’으로 등극한 씨스타 효린의 명품 보이스로 완성된 Part.3 ‘더 가까이’, 최고의 사랑 OST ‘두근두근’으로 OS로서는 이례적인 히트를 기록한 적이 있는 써니힐 멤버 주비가 참여한 ‘보이지 말아줘’, 보이스 코리아 우승자이자 불후의 명곡 등에서 눈부신 활약을 펼치며 명품 보컬로 자리매김한 손승연의 호소력 짙은 목소리로 리메이크된 Part.5 ‘널 위한거야’ 까지, 그 동안 출시된 가창곡 5곡에 드라마 속 한 장면 한 장면을 떠올리게 하는 BGM 트랙 8곡이 더해져 총 13곡으로 구성되어 있다.

사르르 귀에 감겨 드는 멜로디 라인과 공감을 자아내는 노랫말들이 한 번 들으면 쉽게 잊혀지지 않고 중독성이 강해 당장 제주도로 떠나고 싶은 마음이 들게 하는 ‘맨도롱 또똣’ OST는 드라마와 음악 팬들에게 ‘보고 듣는 즐거움’ 그 이상을 선사할 것이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Thank U [케이윌]
02.Butterfly [하늘해, 공보경]
03.더 가까이 [효린] (TITLE)
04.보이지 말아줘 [주비 (써니힐)]
05.널 위한거야 [손승연]
06.Jeju Hands [보이쳐]
07.라라테마 [보이쳐]
08.Funning Guitar [Various Artists]
09.I Missing You [Various Artists]
10.In Deserted House [Various Artists]
11.Broken Heart [Various Artists]
12.Sea of love [Various Artists]
13.Falling [Various Artists]

참여 아티스트 정보

  • - 공보경 [GONG BOGYEONG] (싱어)
  • - 보이쳐 [VOITURE]
  • - 주비 [JUBI] (싱어)
  • - 케이윌 [K.WILL] (싱어)
  • - 하늘해 [HA NEULHAE] (싱어)
  • - 효린 [HYOLYN] (싱어)