banchangkko-OST-D13001C-8803581196351 Mở rộng

반창꼬 - O.S.T

D13001C / 8803581196351

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개


까칠한 남자 ‘고수’, 들이대는 여자 ‘한효주’ 사람 구하기 좋은 날, 우린 만났다!

수록곡

DISK(CD) 1.
01.반창꼬 [노을]00:03:48
02.강일의 눈물00:02:54
03.Kiss00:01:40
04.Sweet Love Song00:04:39
05.얼음 속 피어난 사랑00:03:31
06.들려주지 못한 그들의 이야기00:03:27
07.이별 속 진실00:03:30
08.미수의 고백00:02:07
09.선한 거짓말00:01:41
10.사랑하기 좋은 날씨00:03:06
11.연애 계획00:02:44
12.그녀의 이야기00:01:40
13.철로사고00:04:28
14.힘든 선택00:02:41
15.형구의 포기00:02:38
16.영원한 작별00:02:22
17.위대한 결심00:05:19
18.결혼 사진00:02:32
19.GO! 미수00:02:12
20.쌍쌍쌍 김지영 (Gold)00:03:05

참여 아티스트 정보

  • - 노을 [NOEL]
  • - 정세린 [JUNG SERIN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))