dasi-mannan-segye-OST-SBS-deulama-seupesyeol-WMED0742-8809516262023 Mở rộng

다시 만난 세계 O.S.T - SBS 드라마 스페셜

WMED0742 / 8809516262023

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

SBS 드라마 <다시 만난 세계> OST 전체 음원 공개!

이연희, 여진구 주연의 SBS 수목드라마 스페셜 <다시 만난 세계> OST의 ALL TRACK이 공개됐다. 본 앨범에는 드라마에 실렸던 노래부터 BGM까지 모두 수록되어 극의 몰입을 높여주었던 곡들을 한 자리에서 만나볼 수 있게 되었다.

첫 번째 OST는 어반자카파의 메인 보컬 ‘조현아’가 가창, 특유의 깊은 감성으로 눈길을 끌었으며, 싱어송라이터 윤딴딴과 유승우가 가창자로 이름을 올리며 여심을 사로 잡는 목소리로 화제를 만들었다. 또한, 독보적인 음색을 보유한 타루가 가창에 참여해 리드미컬하고 밝은 사운드의 곡으로 주인공들의 설레는 감정씬을 더욱 달콤하게 만들었다. ‘프로듀스 101’ 출신 김소희는 ‘Oh! My God’이라는 곡으로 통통튀는 목소리와 신인답지 않은 보컬실력을 선보였다. 여기에 SE O (세오)또한 참여해 드라마의 중요한 장면마다 그 감성을 더욱 풍부하고 다채롭게 만들어 주었다.

마지막으로, ‘신사의 품격’, ‘상속자들’, ‘닥터스’, ‘피고인’ 등 SBS 대표 드라마들의 음악을 담당한 대한민국 대표 음악감독, ‘박세준’ 감독이 프로듀싱에 참여하여 앨범의 완성도를 한층 높였다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Waiting for You [조현아 (어반자카파)]00:03:51
02.내 눈앞에 너 [타루 (Taru)]00:02:59
03.아련한 마음 [SE O]00:03:00
04.다시 만날거야 [윤딴딴]00:03:47
05.Oh! My God! [김소희 (I.B.I)]00:03:29
06.걱정 마 [유승우]00:03:34
07.Kiss Me [SE O]00:03:17
08.Waiting for You (Inst.)00:03:51
09.내 눈앞에 너 (Inst.)00:02:59
10.아련한 마음 (Inst.)00:03:00
11.다시 만날거야 (Inst.)00:03:47
12.Oh! My God! (Inst.)00:03:29
13.걱정 마 (Inst.)00:03:34
14.Kiss Me (Inst.)00:03:17
15.아련한 마음 (Whistle Ver.) [박세준, 김민지]00:02:39
16.Crush [김동혁]00:02:35
17.기상천외한 재회 [이념]00:02:07
18.From The Past [박세준]00:02:11
19.The Road [박세준, 김민지]00:03:10
20.When I Was In You [박세준, 우지훈]00:01:57
21.다시 만나는 날 [박세준, 김민지]00:02:54
22.황당무계한 소년 [이념]00:02:16
23.Funny Thoughts [송진석]00:01:35

참여 아티스트 정보

 • - SE O (싱어)
 • - 김동혁 [KIM DONGHYEOK] (작곡)
 • - 김민지 [KIM MINJI] (작곡)
 • - 김소희 [KIM SOHEE] (싱어)
 • - 박세준 [PARK SEJUN] (작곡)
 • - 송진석 [SONG JINSUK] (작곡)
 • - 어반자카파 [URBAN ZAKAPA]
 • - 유승우 [YU SEUNGWOO] (싱어)
 • - 윤딴딴 [YUN DDAN DDAN] (싱어)
 • - 이념 [NYOUM, LEE] (작곡)
 • - 타루 [TARU] (싱어)