myujikeol-mojjaleuteu-OST-seupesyeol-edisyeon-lt2-FOR-1gt-MBMC0064-8809280160624 Mở rộng

뮤지컬 모짜르트 - O.S.T (스페셜 에디션) <2 FOR 1>

MBMC0064 / 8809280160624

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

632 024 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 632 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 632 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 948 ₫.

음반소개

〈2010년 최고의 화제작, 뮤지컬 모차르트! OST 음반 발매〉

뮤지컬 모차르트!의 감동을 함께한 관객들에게 더없이 반가운 음반이 17일 출시된다.

온라인 유투브 사이트 등에서 조회수 5만 건 이상을 기록한 박은태의‘내 운명 피하고 싶어’를 통해 이미 그 인기가 확인 된 바 있는 뮤지컬 모차르트! 음반은 프롤로그를 포함한 총 17곡이 수록된 OST 앨범과 임태경, 박건형, 박은태 버전으로 된 메인 테마곡‘내 운명 피하고 싶어’, ‘나는 나는 음악’,‘사랑하면 서로를 알 수 있어’ 등을 모두 들을 수 있는 2CD(24곡) 스페셜 에디션(Special Edition) 앨범으로 제작됐다.

작곡가 실베스타 르베이(Sylvester Levay)가 직접 프로듀싱에 참여했고, 모차르트! 이성준 음악감독의 지휘아래 공연에서 만났던 28인조 오케스트라(W! Chamber Orchestra)의 수준 높은 연주로 무대를 직접 만나는 듯한 벅찬 감동을 선사한다.

음반에는 공연 중 가장 큰 박수를 받은 남작부인 신영숙의 ‘황금별’과 모차르트의 누나 난넬 역의 배해선이 애절하게 부른 ‘왕자는 떠났네’, 모차르트의 아내 콘스탄체 역의 정선아가 폭발적인 가창력으로 강한 인상을 준 ‘난 예술가의 아내라’ 뿐만 아니라 모차르트의 아버지 역할을 맡은 서범석이 부른 ‘마음 굳게 먹어라’, 카리스마로 무대를 채운 대주교 역의 민영기와 윤형렬의 ‘모차르트를 찾아라’, ‘어떻게 이런 일이’까지 주옥 같은 뮤지컬 넘버들을 모두 만날 수 있다.

.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Overture00:01:43
02.프롤로그 [정선아,김대원]00:01:40
03.나는 나는 음악 [임태경]00:03:08
04.모차르트를 찾아라 [민영기,임태경,서범석,임현수,앙상블]00:03:10
05.마음 굳게 먹어라 [서범석]00:03:18
06.얼마나 잔인한 인생인가 [박건형]00:02:40
07.나는 쉬카네더 [김승대]00:03:07
08.황금별 [신영숙]00:03:36
09.똥 묻은 돼지꼬리 [박은태]00:02:00
10.내 운명 피하고 싶어 [임태경]00:04:04
11.얼마나 잔인한 인생인가 [박은태 Ver.]00:02:40
12.나는 나는 음악 [박은태 Ver.]00:03:08
DISK(CD) 2.
01.여기는 빈 [신영숙,김승대,앙상블]00:03:45
02.사랑하면 서로를 알 수 있어 [박건형,정선아]00:04:05
03.왕자는 떠났네 [배해선]00:03:48
04.난 예술가의 아내라 [정선아]00:03:54
05.어떻게 이런 일이 [민영기]00:02:55
06.왜 나를 사랑하지 않나요 [박은태]00:03:25
07.모차르트! 모차르트! [신영숙,김승대,앙상블]00:03:18
08.내 운명 피하고 싶어 [박건형]00:04:04
09.나는 나는 음악 [박건형 Ver.]00:03:08
10.사랑하면 서로를 알 수 있어 [임태경,정선아 Ver.]00:04:05
11.내 운명 피하고 싶어 [박은태 Ver.]00:04:04
12.아직 끝나지 않는 음악 있을까 [Sylvester Levay & 이성준 (연주곡 Special)]00:01:43

참여 아티스트 정보

 • - 김대원 [KIM DAEWON] (싱어)
 • - 김승대 [KIM SEUNGDAE] (싱어)
 • - 민영기 [MIN YEONGGI] (싱어)
 • - 박건형 [PARK GEONHYEONG] (싱어)
 • - 박은태 [PARK EUNTAE] (싱어)
 • - 배해선 [BAE HAESEON] (싱어)
 • - 서범석 [SEO BEOMSEOK] (싱어)
 • - 신영숙 [SHIN YOUNGSOOK] (싱어)
 • - 실베스터 르베이 [SYLVESTER LEVAY] (작곡)
 • - 이성준 [LEE SEONGJUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
 • - 임태경 [IM TAEKYUNG] (싱어)
 • - 임현수 [HYEON-SOO, YIM] (싱어)
 • - 정선아 [JUNG SEONA] (싱어)