oneul-ui-yeon-ae-OST-CMDC10497-8809435813405 Mở rộng

오늘의 연애 O.S.T

CMDC10497 / 8809435813405

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

썸타느라 속타는 당신을 위한 로맨스가 찾아온다.

이승기, 문채원, 이서진, 정준영, 리지, 화영 등 신선한 캐스팅과 영화 <너는 내 운명>, <그놈 목소리>, <내 사랑 내 곁에> 등의 영화를 만든 박진표 감독의 <오늘의 연애>가 개봉에 맞춰 OST를 출시한다.

가수 이지훈과 세이가 참여한 <오늘의 연애>의 Original Motion Picture Soundtrack은 국내 최정상 영화음악작곡가 그룹인 무비클로저(Movie Closer)의 정세린 음악감독과 Movie Closer Composer group 그리고 차승민, 정수민으로 구성된 Love City가 산뜻하고 발랄한 음악을 선사한다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.파라다이스 (Paradise)
02.잘해주지 마요 (Let Me Alone...)
03.First Kiss
04.점점 더 사랑할께
05.불치병 해소
06.우리는 그렇게 시작하는 연인이 되었다
07.날씨의 여신
08.그대에게 가는 날
09.용기있는 고백
10.늘 함께 했던 너와 나
11.갑자기 다가온 사랑
12.한잔만 더 하자. 응?!
13.어린 시절의 추억
14.진상녀
15.토끼와 거북이
16.무릎을 마주하고 괴로움을 함께 하다
17.오늘의 날씨
18.열대야 사랑
19.엇갈린 시간
20.달려갈께 너에게
21.회상
22.청춘의 절정
23.
24.Dance Time

참여 아티스트 정보

  • - 정세린 [JUNG SERIN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))