PROJECT-SH-JAAAM-SPECIAL-REPACKAGE-WMED0527-8809447086903 Mở rộng

PROJECT SH - JAAAM! (SPECIAL REPACKAGE)

WMED0527 / 8809447086903

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

428 873 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 428 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 428 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 642 ₫.

음반소개

컨텐츠 제작단체 Project SH가 오는 15일 첫 정규 사운드트랙 < JAAAM! >을 발매한다.

2010년 활동을 시작한 Project SH는 유튜브 등의 SNS를 플랫폼으로 한 다양한 단편 영상들을 선보이며 대중들의 꾸준한 관심을 받아왔다. 현재 유튜브 상에서 조회수 100만 이상을 기록한 < High School Jam >과 <캐릭터 캠퍼스> 등에서 엿볼 수 있듯 Project SH는 대부분의 작품에 짙은 음악적 색채를 담는 것이 특징이다.

이번 앨범 < JAAAM! >은 지금까지 Project SH의 영상에 담긴 사운드트랙 15곡과 더불어 CD에서만 들을 수 있는 보너스 트랙 3곡을 수록해 팬들의 기대를 높일 예정이다. 모든 트랙의 작곡은 Project SH의 이신혁 감독이 맡아 기량을 뽐냈으며, ‘슈퍼스타K’, ‘히든싱어’ 등으로 유명한 그렉 프리스터 (Greg Priester)와 K-Tigers의 조민지, ‘노래하는영서’의 원영서, ‘프로듀스101’로 화제가 되었던 김다정. 그리고 현재 정상급 크리에이터로 활동하고 있는 ‘억섭호’의 멤버 유준호와 조섭이 참여해 곡의 퀄리티를 높였다.

수록곡

DISK(CD) 1.
00.Intro [CD ONLY]
01.통화중
02.네, 다음 분
03.BUSKERS [feat. JuNCurryAhn, StimBoy]
04.Showdown
05.Character Campus
06.Weekend
07.High School Jam 2
08.Interlude [CD ONLY]
09.우리는 유튜버 [feat. 억섭호]
10.중계중
11.SPOTLIGHT!
12.탁상공론
13.성적표 소곡
14.환경오염 절대 안돼
15.통화중 (inst.)
16.고백중 (inst.)
17.우리는 유튜버 (inst.)
18.또다시 끄적끄적 (Bonus Track) [CD ONLY]

참여 아티스트 정보

  • - PROJECT SH
  • - 스팀보이 [STIMBOY] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 억섭호 [UCKSUBHO] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 준커리안 [JUN CURRY AHN] (피쳐링 (FEATURING))