ijin-u-ZINU-LEE-2jib-WITH-OITA-BROTHERS-0325-4525118071491 Mở rộng

이진우 (ZINU LEE) - 2집 [WITH OITA BROTHERS]

0325 / 4525118071491

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

“화려한 뉴욕, 모던한 도쿄, 역동적인 서울, 그리고 서정적인 오이타. 그 일상속으로 들어가 경험한 나른한 오후, 연애의 설레임, 어머니를 향한 그리움, 함께하는 즐거움, 인생의 무력함 그리고 때로는 뜻모를 절망감. 테너 색소폰 연주자 Zinu Lee의 정규 2집 With Oita Brothers는 우리 모두가 살며 경험하는 삶의 순간들, 그 감정들에 음악적 색채를 입힌 작품이다. 한국과 일본, 도시와 시골, 남자와 여자, 20대와 50대, 회사원과 군인, 의사와 예술가. 이 이질적인 요소들을 재즈라는 공통 분모 하나로 재탄생시킨 그만의 리더십이 돋보인다.” (C)RS EMI(2017/10/23)

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Afternoon in Toyosu00:04:18
02.Hello Rosa00:05:03
03.Mother00:06:42
04.Taicho Blues (Oita Brothers)00:03:42
05.Drunken Ishigaki00:05:10
06.Invisible Ink00:06:46

참여 아티스트 정보

  • - 이진우 [LEE ZINU] (연주(테너색소폰))